Lány

První zmínka o tvrzi a vsi Lány pochází z roku 1392. Tehdy se připomíná jako sídlo Haška z Lán. Toto málo významné místo bylo vždy součástí jiného panství.
Roku 1589 koupil Lány císař Rudolf II. A od té doby byly součástí křivoklátského panství. V roce 1592 nechal císař vystavět na místě staré tvrze renesanční zámek. Ten byl poté užívaný jako letohrádek při císařově pobytu v křivoklátských lesích.
O půl století později byl zámek poškozený za třicetileté války. Proto byla roku 1652 zahájena přestavba zámku v raně barokním stylu. V roce 1658 císař zastavil křivoklátské panství Schwarzenberkům, kteří podobným způsobem získali také Křivoklát. Roku 1685 byly Lány odkoupeny Valdštejny.
Jan Josef z Valdštejna nechal roku 1730 zvýšit zámek o jedno patro. Od roku 1731 byly Lány fürstenberským majetkem. Při východním křídle byl v letech 1748 – 1752 postaven kostel podle návrhu architekta F. I. Prée. Sochařská výzdoba je z dílny J. Jelíka, řezbářské doplňky od J. F. Platzera. Okolo roku 1770 byl založen zámecký park. Za Karla Egona Fürstenberka byl v letech 1821 – 1825 zámek zvýšen o druhé patro.
Třetí patro v mansardovém podkroví a dnešní zastřešení získal zámek v letech 1902 – 1903. Roku 1918 se stal zámek v Lánech majetkem československého státu a byl vybrán jako letní sídlo prezidenta republiky. Do roku 1921 byl zámek Masarykovým architektem Josipem Plečnikem upraven . Takto získal zámek i jeho okolí dnešní vzhled.
Jako prezidentská rezidence slouží zámek dodnes, proto není přístupný veřejnosti.
Jedná se o třípatrovou trojkřídlou budovu s mansardovou střechou s báněmi v rozích. Na jižní straně je vstupní věžovitá část s kopulí. V zámku se nachází kaple Nejsvětějšího jména Ježíš.
V sousedství zámku se kromě zmiňovaného kostela nachází také hospodářský dvůr. U zámku stojí bronzová socha Jenoféfy. V areálu parku stojí také velký palmový skleník a najdeme zde i rybník Bahňák. Park získal dnešní podobu přispěním podle J. Plečnika a v zadní části přechází v oboru. Rozloha je asi 110 hektarů a park je přístupný veřejnosti.
Na nedalekém hřbitově je pochován první prezident Československé republiky T. G. Masaryk.