Ratibořice a Babiččino údolí

Ve východních Čechách, západně od města Náchod a kousek od České Skalice, stojí na vyvýšenině nad širokým údolím poblíž řeky Úpy bělostný a empírově upravený barokní zámeček Ratibořice. Kolem něj se rozprostírá krásný přírodní park, Babiččino údolí.
Dříve zde stála středověká rytířská tvrz připomínaná k roku 1388. Pod tvrzí se rozprostírala středověká vesnice. V letech 1702 - 1708 zde nechal Lorenzo Piccolomini postavit nový empírově upravený barokní zámeček pro letní pobyt, postavený podle vzoru italských venkovských vil. Ve druhé polovině 18. století k zámku přibylo dlouhé severozápadní služebnické křídlo. V letech 1825 - 1826 byla budova zámku vévodkyní Kateřinou V. Zaháňskou, včetně křídla pro služebnictvo, přestavěna empírově. Současně bylo upraveno okolí zámku a byl zřízen anglický park. Za vlády Viléma Karla Augusta ze Schaumburg - Lippe, roku 1842, byl zámeček naposledy, pseudorenesančně upravován. Změny se týkaly zejména venkovní omítky, úpravy interiérů a služebnického křídla. Objekt spravuje Památkový ústav v Pardubicích.
Jednopatrová budova zámku, obehnaná ochozem s výhledem do okolí, stojí na kosodélném půdorysu a má šikmou břidlicovou střechu, na které je přistavěn nezvyklý altán s hodinami a šesti komíny.
V každém poschodí zámku je jedna hala, kolem níž jsou seřazeny místnosti. Přízemí s prvním poschodím spojují dvě protilehlá schodiště.
Na ratibořickém zámku si máme možnost prohlédnout reprezentační, ale i soukromé obytné místnosti K nim patří například "salón tří císařů", "hudební salónek", biedermeierovský "pánský pokoj" s částí knihovny, "letní jídelnu", "kabinet a ložnici paní kněžny" a mnoho dalších pokojů.
Zámek, Staré Bělidlo a Ludrův mlýn jsou známy osobou spisovatelky Boženy Němcové a jejím dílem Babička, stejně tak postavou paní kněžny vévodkyně K. V. Zaháňské. Původní tvrz přestavěna na barokní letohrádek.
Na Starém Bělidle i v Ludrově mlýně jsou expozice připomínající dobu a postavy z knihy Babička Boženy Němcové. Staré Bělidlo je přízemní roubené stavení od A. Ludra z roku 1797. Mlýn je také, jak jeho název napovídá, od A. Ludra a pochází z roku 1773.
Mandl je technickou památkou.
Oblíbeným cílem v Babiččině údolí je Pomník babičky Boženy Němcové od O. Gutfreunda a architekta P. Janáka z roku 1923. Nelze opomenout ani takzvaný Viktorčin splav.