Doudleby nad Orlicí

Na místě starší tvrze byl od roku 1585 až do začátku 17. století postaven pozdně renesanční a raně barokní zámek. Kolem roku 1630 byla vestavěna nádvorní arkáda. Koncem 17. století byl zámek upraven v raně barokním stylu.
Zámek je čtyřkřídlý, jednopatrový, s raně barokními přízemními arkádami do čtvercového nádvoří. Ve středu předního a zadního průčelí vystupují věžovité rizality - severní je se vstupním renesančním portálem a průjezdem, jižní s kaplí v 1. patře. Štíty stavby jsou většinou raně barokní z konce 17. století.
Celá stavba je zevně i v nádvoří dekorována renesančními sgrafity z roku 1590. Ty byly roku 1886 restaurovány Kirchnerem.
Místnosti 1. patra jsou většinou uzavřeny zrcadlovými stropy, zdobenými štukami a barokními malbami z konce 17. století, které byly postupně odkrývány v letech 1958 - 1960. V sále fresak Hostina na Olympu, Paridův soud, Vertumnus a Pomona (?), zároveň jsou zde barokní kamna z reliéfních polévaných kachlů z roku 1690. V dalších místnostech fresky Symbolů, v předsíni kaple pozoruhodná freska Boje katolické církve proti herezi. Na schodišti zámku jsou dvě alegorické sochy ze 3. čtvrti 17. století.
Zámecká kaple Sv. rodiny bal zřízena a vyzdobena od 60. let 17. století do konce 17. století. V kapli je křížová klenutá klenba zdobená štukami, na klenbě sv. Ignác, František Waverský, Jiljí (?), Alois (?), v lunetách nad okny sv. Starosta, sv. Jiří (?), patronové proti moru a nad oltářem v oválu sv. Jan Nepomucký. Oltářní obraz Rodiny Kristovy z období kolem roku 1700.