Kuks

Kuks je barokní komplex světských a církevních budov s mimořádně rozsáhlou sochařskou výzdobou, který leží v okrese Trutnov. Byl založen Františkem Antonínem hr. Šporkem v roce 1694 jako lázně, záhy středisko Šporkových panství, jeho hlavní sídlo a centrum dobové šlechtické společnosti. Šporkova stavební a umělecká činnost zahrnuje zhruba období od roku 1694 do roku 1724.
Během roku 1697 byla nad pramenem léčivé vody postavena kaple Nanebevzetí P. Marie a bylo rozhodnuto o stavbě špitálu. O dva roky později následovala stavba hostince "U zlatého slunce", mostu přes Labe a pod schody byla vystavena Dianina lázeň. Roku 1700 byly založeny fontány na pravém břehu, letohrádek a holubník a rok na to větrný mlýn, byla odstraněna Dianina lázeň a místo ní postavena kašna se sochou Polyféma. Následovala stavba dřevěného divadla vedle hostince, počátek budování závodiště. Dřevěná lázeňská budova byla nahrazena zděnou a také bylo postaveno deset nových domů pro hosty. V roce 1707 se začal stavět špitální kostel, v dalším roce byly položeny základy špitálu. Roku 1710 byla zahájena stavba zámku. Až v roce 1716 se dokončila výstavba špitálu. V letech 1720 až 1722 byla provedena výstavba nového lázeňského domu, prádelny a domu filosofů s knihovnou. Roku 1724 byla vybudován nový hostinec a také úřednická budova = tzv. Amtshaus.
V letech 1700 až 1734 byla prováděna bohatá plastická výzdoba Kuksu, která probíhala ve dvou etapách. První etapou byly sochy Ročních dob a socha Polyféma z roku 1701 na nádrži pod zámeckým schodištěm, dále alegorie svobodných umění ve špitální zahradě z roku 1701 do Nizozemce B. Zwengse, výzdoba průčelí špitálního kostela provedená J. Kohlem v letech 1709 - 1710. Ve druhé etapě, roku 1712, se ujímá sochařské výzdoby Matyáš Bernard Braun, pod jehož vedením zde pracuje velmi výkonná dílna. Na přelomu roku 1712 a 1713 předkládá Braun modely soch Blahoslovenství, určených pro terasu před špitálním kostelem. V roce 1713 byla zahájena výzdoba závodiště - čtyřicet callotovských trpaslíků, uprostřed závodiště stály dva trojboké obelisky se sochami Pravdy a Spravedlnosti. Při povodni v roce 1740 byl zničen letohrádek, holubník a závodiště. Zachovaly se pouze budovy špitálu s kostelem a plastickou výzdobou a kaskádové schodiště zámku, zbořeného v roce 1901. Domek u paty schodiště byl přestavěn, stejně tak i oba hostince a Amtshaus. V současnosti je Kuks právem jednou z nejnavštěvovanějších památek v Čechách.