Hrádek u Nechanic

Zámek byl postaven západně od vsi na mírné vyvýšenině uprostřed anglického parku. Údajně dle plánů architekta Lamba ho v letech 1839 - 1854 postavil K. Fischer ve slohu anglické gotiky (romantické windsorské). Na kamenické plastikové výzdobě se podíleli J. Kranner a J. Max. Zámek pravděpodobně vznikl jako reprezentační sídlo Františka Arnošta hraběte z Harrachu.
Je to rozlehlá dvoukřídlá stavba. Uprostřed hlavního, zahradního průčelí se nachází dvouparová věž s cimbuřím, po stranách se dvěma polygonálními rizality. Od nich se diagonálně rozbíhají dvě jednopatrová křídla s cimbuřími. Levé, západní křídlo je uzavřeno vyšší hranolovou věží. Uvnitř ní se nachází kaple. Okna jsou s pravoúhle zalamovanými nadokenními římsami. Nádvorní průčelí je jednopatrové, ve středu s otevřeným podjezdem s terasou. Je chráněno nevysokou hradbou s cimbuřím. V okolí zámku se nachází pseudogotické hospodářské budovy.
Interiér zámku byl zařízen romanticky a pseudoslohově v polovině 19. století. Zařízení navrhl K. Fischer za vedení truhláře F. Bittnera ze Žebráka s použitím staršího, zejména barokního inventáře doplněného sbírkami z celé Evropy. Kasetové stropy, portály, obložení, nábytek, sklo i keramika byly svezeny z Německa, zejména ze zámku v Hohenecku a Eschelbergu.
Zámecká kaple sv. Anny je vyzdobena kamenickou prací J. Krannera. Sklomalby pocházející z roku 1855 jsou od F. Friedla z Vídně. Obrazy na hlavním oltáři jsou od profesora Schönlauba z Mnichova a sochy andělů a sv. Františka z Pauly pocházejí od J. Maxe.
V současnosti je objekt spravován Státním Památkovým ústavem v Pardubicích. V rozlehlém zámeckém parku je golfové hřiště.