Brandýs nad Labem

Původně zde stál hrádek postavený v době kolem roku 1300, z této doby je východní věž s krátkým křídlem k severu.
V poslední čtvrti 15. a do roku 1508 přestavěn a rozšířen o palác na severní straně a o krátké křídlo směrem k jihu. Ve 40. letech 16. století do roku 1547, kdy hrad konfiskací Arnoštu Krajířovi připadl České komoře, postavil M. Borgorelli severozápadní nároží s věží. Z let 1548 - 1554 pochází západní arkádové křídlo budované nejspíše za dohledu Paola della Stella. V letech 1563 - 1565 postavil jižní dvoupatrové křídlo a o jedno patro zvýšil severní a východní křídlo. Stavby zámku byly dokončeny roku 1572.
Od 2. poloviny 80. let 16. století do roku 1602 byl za vedení H. de Vaccani a za účasti kameníka G. A. Brocca postaven pro Rudolfa II. letohrádek, míčovna, ozdobná zeď terasy v zahradě, s níž byl zámek, současně upravovaný, spojen krytou chodbou. Stavby v zahradách byly roku 1639 zničeny.
V letech 1722 - 1729 bylo upraveno a rozšířeno předhradí - do roku 1724 za vedení F. M. Kaňky. Zároveň bylo přepaženo 1. patro západního a severního křídla ve dvě podlaží a byl zřízen portál v nádvoří. Sál v 1. patře severního křídla v kapli byl přestavěn asi roku 1740 a bylo přestavěno bývalé předhradí a pivovar pod zámkem. V josefínské podobě bylo přestavěno 2. patro v byty.
Roku 1833 byl zámek opraven. V roce 1873 byla postavena horní patra věže. V letech 1937 - 1944 byl celý objekt opraven.