Průhonice

Průhonice jsou zámek ležící v okrese Praha-západ v obci Průhonice.

Prokazatelně již ve 12. století zde stával kostelík Narození Panny Marie, který byl vysvěcen již roku 1187. Kostelík byl součástí románského panského sídla, při něm byla na skále nad potokem Botič zřízena jednoduchá tvrz, která sloužila jako sídlo vladyků.

První písemná zpráva pochází z roku 1270, kdy jsou Průhonice zmíněny v predikátu Oldřicha a Zdislava z Průhonic. Po nich byla tvrz ve vlastnictví Bohuslava z Průhonic.

Ve 14. století byla za pánů z Říčan stará tvrz opuštěna a byl vybudován dvoudílný gotický hrádek o lichoběžníkovém půdorysu. Páni z Říčan ho vlastnili až do 90. let 14. století, pak se dostal do rukou pražských měšťanů.

Roku 1404 koupil Průhonice vladyka Jan Dubečský z Dubče. Vladykové z Dubče pak v 15. století provedli rozsáhlou přestavbu, jejímž výsledkem byl gotický hrad s hranolovou věží a předsunutým opevněním s válcovou baštou.

Po smrti posledního mužského potomka pánů z Dubče zdědila roku 1508 Průhonice Žofie Zápská ze Záp rozená Dubecká. Její příbuzní a potomci nechali hrad ve 2. polovině 16. století přestavět na renesanční čtyřkřídlý zámek.

Alžběta z Donína, jedna z členek rodu Zápů, prodala v roce 1616 zámek Ondřeji Hannewaldovi z Eckersdorfu, tajnému radovi císaře Rudolfa II., který je někdy uváděn jako Andreas. K zámku tehdy patřil pivovar, zahrady i malá vesnice. Po celý zbytek 17. století se majitelé zámku mnohokrát vyměnili. Po Ondřeji Hannewaldovi zámek od roku 1629 vlastnila Magdaléna Helena Puchámová rozená z Valdštejna. Za třicetileté války byl zámek vážně poškozen. Koupil ho císařský rada Antonín Binago, který nechal opravit kostel, ale roku 1656 panství prodal Ondřeji Borovanskému z Borovan. Po jeho smrti roku 1669 zámek získalo Tovaryšstvo Ježíšovo, které nechalo zámek opravit. Roku 1685 od nich zámek koupil Jan Detřich z Rummerskirchenu.

Roku 1712 zámek získala hraběnka Kornelie z Trautmannsdorfu a již o 6 let později, roku 1718, Albrecht Maxmilián Antonín Desfours. Desfoursové nechali ve 40. letech 18. století zámek opravit a udržovali i zahradu. Zámek drželi až do roku 1748, kdy ho získal Ottavio Piccolomini. Jeho rod však zámek využíval především k hospodářským účelům. Krátce byl zámek také v držení Dohalských z Dohalic.

Od Adama Dohalského z Dohalic koupil panství roku 1802 hrabě Jan Nostic-Rhieneck. Ten nechal zámek přestavět v klasicistním stylu. Roku 1840 ho zdědil Janův syn Albert a po něm Albertova dcera Marie Antonie Gabriela. Ta se 16. června 1885 provdala za hraběte Arnošta Emanuela Silva-Tarouccu, který nechal v letech 1889 – 1894 zámek přestavět v novorenesančním stylu. Bylo zbořeno jižní křídlo, zámek dostal významné renesanční prvky a byla zvýšena věž. V jeho okolí zámku byl zřízen rozsáhlý anglický park.

Hrabě Arnošt se i vlivem rozsáhlé rekonstrukce dostal do finančních potíží a roku 1927 prodal celé panství československému státu. V roce 1954 byla v zámku zřízena geobotanická laboratoř Botanického ústavu ČSAV a později Botanický ústav Akademie věd České republiky.

V roce 2010 byl zámecký areál zapsán na seznam národních kulturních památek.

Zámek Průhonice je trojkřídlý, dvoupatrový s výraznou pětipatrovou hranolovou věží na západní straně. Ve východním průčelí se nachází menší hranolová věž. V základech zdí se dnes nachází pozůstatky obvodových hradeb starého hradu. Nádvoří, které je směrem na jih otevřené a zakončené terasou, je lemované arkádami. Na jihozápadní straně stojí původní bašta upravená v klasicistním stylu. Na jihovýchodě se nachází takzvaný Malý zámek, který vznikl přestavbou pivovaru. K němu přiléhá kostelík Narození Panny Marie. Budova zámku je až na vybrané prostory, které slouží například pro konání svatebních obřadů, veřejnosti nepřístupná. V jihozápadním křídle je instalována expozice o historii zámku a parku. V zámku sídlí Botanický ústav Akademie věd ČR a Botanické oddělení Přírodovědeckého muzea.

Jižně od zámku se nachází krajinářský anglický park o rozloze 240 hektarů. Kromě luk a lesů zde najdeme i skalní útvary. Parkem protéká potok Botič, díky kterému se zde nachází několik rybníků.