Ledeč nad Sázavou

Soudě podle predikátu "z Ledče", uváděného už v 1. polovině 13. století, mohl z této doby pocházet i původní ledečský hrad. Zámek v Ledči nad Sázavou byl tedy původně hradem, pravděpodobně z 2. poloviny 13. století. Byl založen na strmém ostrohu. Prameny zmiňují ledečský hrad až v roce 1416 v souvislosti s vybíráním mýta na mostě přes řeku Sázavu, spojujícím město s hradem.
Roku 1556 byl rozšířen a pozdně goticky přestavěn Janem Ledeckým z Říčan. Hrad získal nové vnější opevnění s baštami, oddělené od přístupu na ostrožnu hlubokým umělým příkopem. V nejužším místě spojovací šíje stála věžová brána s padacím mostem. Hlavní však byla tzv. Dolní brána. Tímto uspořádáním se hrad stal průchozím. Na počátku 16. století byl přistavěn nový, tzv. Malý palác se schodišťovou věžicí vysunutou do nádvoří. Za vlády Zdeňka Meziříčského dovršily okolo roku 1556 další renesanční úpravy proměnu obytných částí hradu v zámek. Budovy okolo nádvoří byly vyzdobeny psaníčkovým sgrafitem. V průčelí severního křídla jsou součástí výzdoby i erby Meziříčských s letopočtem přestavby. Později byla přistavěna ještě barokní brána a kaple.
Majitelé se na ledečském panství často střídali, což se projevilo i ve špatné údržbě. Chátrající zámek byl v roce 1753 prodán císařovně Marii Terezii a interiér stavebně upraven pro potřeby jezdeckého pluku. Po roce 1763 Marie Terezie darovala Ledeč Ústavu šlechtičen v Praze.
V dnešním vhledu ledečského zámku zanechal stopy požár roku 1879, který trval několik dní. Při opravě byla snížena původně dvoupatrová budova na západní straně nádvoří.
Zámek je přístupný branou s bosovanými pilastry a s dvěma postranními baštami datovanými do roku 1642. Brána vede do předhradí uzavřeného ze všech stran jednopatrovými budovami. Průjezdem je umožněn přístup do druhého nádvoří a vlastního hradu.
Vnitřní nádvoří s válcovou věží je obklopeno ze dvou stran obytnými trakty, z nichž hlavní palác je třípatrový. V nároží je vloženo volné renesanční schodiště s představěnou arkádou v přízemí i v patře. Na budovách jsou zbytky renesační sgrafitové výzdoby.
Na severní straně hradu se nachází zbytek půlkruhové bašty. K východu vede hradba s půlkruhovou baštou v nároží.
V zámku se nachází okresní muzeum s lokálními památkami: soubor středověkých kachlů z Lipnice, sklo z 19. století ze skláren v okolí, soubor šesti barokních rodových portrétů - zbytek původního inventáře zámku. Celý objekt čeká na rekonstrukci.