USA - Zion

Národní park Zion se nachází na jihozápadě USA ve státě Utah nedaleko města Springdale. Park leží na západním okraji Coloradské plošiny, na rozhraní tří geografických oblastí – Colorado Plateau (Kolorádské plošiny), Great Basin (Velké kotliny) a Mojave Desert (Mojavské pouště). Park zaujímá rozlohu 593 km2.
Slovo Zion pochází z hebrejštiny a znamená „posvátné místo“ nebo „bezpečné místo“. Park dostal jméno podle kaňonu Zion Canyon. Ten pojmenoval mormonský usedlík Issac Behunin asi roku 1860.
Před 240 miliony let byla ve zdejší oblasti prakticky rovina, ale hmotnost usazenin způ-sobila pokles oblasti, a síly pod povrchem země naopak vyzvedly skalní bloky. Kaňon je starý asi 12 milionů let.
Již před 7.000 lety zde tábořily skupinky pravěkých lovců. První lidé pak oblast osídlili asi před 2.000 lety. V minulosti zde pobývaly dvě kultury – Anasazi a Fremont.
Roku 1909 vznikl Mukuntuweap National Monument a v roce 1919 byl tento národní památník povýšen na národní park a pojme-nován Zion National Park. V letech 1927 – 1930 proběhla výstavba silnice Highway 9 s mnoha serpentýnami i několika tunely. Náklady dosáhly 1,9 milionu dolarů. Část Kolob Canyons byla roku 1937 vyhlášena chráněnou oblastí Zion National Monument a nebyla součástí parku. Tou se stala až roku 1956, kdy byla připojena k národnímu parku.
Roku 1995 došlo po velkých deštích k sesunu půdy, která přehradila řeku. Vzniklo jezero, které poničilo silnici, uvěznilo asi 450 lidí v Zion Lodge a hrozily velké povodně, pokud by takto vzniklá přehrada povolila. Kempy byly evakuovány okamžitě, ale lidé uvěznění v Zion Lodge až za 24 hodin. Roku 1999 byla kvůli dopravním zácpám v kaňonu zřízena autobusová kyvadlová doprava, která donutila návštěvníky zanechat automobil na centrálním parkovišti. Byl tak vyřešen také problém nedostatku parkovacích míst v kaňonu, kterých zde bylo pouze 450, ale denně sem přijíždělo až 5.000 aut.
Předmětem ochrany parku je 24 kilometrů dlouhý a 800 metrů široký kaňon, který vytvořila říčka Virgin River. V parku se nachází obrovské bílé, červené a růžová skály. Park je tvořen soutěskou mezi vysokými skalními bloky, na jejímž dně protéká Virgin River. Stěny soutěsky dosahují výšky 1.200 metrů nad hladinou řeky. Park leží v rozmezí nadmořských výšek 1.117 – 2.660 metrů. Nejnižší místo je Coalpits Wash a nejvyšší pak Horse Ranch Mountain.
Kromě vycházek po dně kaňonu lze podnikout také náročnější výstup na vrchol Angels Landing nebo na vyhlídku Observation Point. Na vrchol Angels Landing vede úzká stezka na hraně propasti, především poslední kilometr vede na strmém hřebeni. Místy je stezka jištěna řetězy. Převýšení stezky je 453 metrů.
U North Fork, tedy Severního ramene, řeky Virgin River se nachází Towers of the Virgin, Zion Lodge i mohutná skála Angels Landing. Na konci údolí se nachází The Narrows, kde řeka vytéká z úzké soutěsky. Od konečné zastávky autobusu sem vede asi 1 míli dlouhá zpevněná cesta do místa, kde se kaňon zužuje v úzkou soutěsku. Od ústí soutěsky je možné pokračovat soutěskou dál vodou proti proudu řeky. Soutěska se místy zužuje až na 3 metry a voda dosahuje občas až do pasu, takže je možné si zaplavat. Zpočátku je možné jít po úzkých březích a je nutné pouze přecházet z jednoho břehu říčky na druhý. Později ale voda zalije celé dno soutěsky. Po dvou mílích přichází ústí do Orderwille Canyonu. Dále pokračuje cesta soutěskou užší než 2 metry a k cestě je potřeba nejen povolení, ale také vybavení, znalost počasí (kvůli možné povodni) a dostatek sil.
Automobil je nutné zaparkovat u návštěvnického centra a po parku se lze pohybovat autobusem. To odbouralo velké dopravní zácpy především v letní sezóně.