USA - Bodie

Bodie je město duchů ležící ve státě Kalifornie v Mono County, východně od pohoří Sierra Nevada. Nachází se asi 19 kilometrů jihovýchodně od Bridgeportu. Jedná se o opuštěné zlatokopecké městečko, které je státním historickým parkem. Leží v nadmořské výšce 2.554 metrů.
Roku 1859 zde bylo objeveno zlato skupinou prospektorů, mezi nimiž byl i W. S. Bodey, po němž bylo pojmenováno městečko založené roku 1860. Název byl později změněn na Bodey nebo Body, ale používaly se i různé obměny, například jméno Bodie. Roku 1876 objevila Standard Company výnosné ložisko zlata, které změnilo izolované městečko na rychle rostoucí město. Roku 1876 zde žilo asi 30 lidí, ale již o rok později to bylo okolo 500 obyvatel. Další objevy roku 1878 přilákaly do města další obyvatele. V tomto roce zde žilo již 1.500 lidí. V roce 1879 zde stálo na 2.000 budov a žilo 7 tisíc lidí. Největší počet obyvatel mělo město roku 1880, kdy jich zde žilo asi 10.000. Zásoby zlata se však rychle zmenšovaly a městečko se stejnou rychlostí vylidňovalo. Horníci, kteří sem původně přišli, odešli na jiná prosperující místa. I přes odliv obyvatel byla roku 1881 vylámána ruda v hodnotě 3,1 milionu amerických dolarů. Již v roce 1881 tu žilo pouze 3.000 lidí a v následujícím roce pouze 2.000. Roku 1887 mělo Bodie 1.500 obyvatel a hned v následujícím roce již pouze 500. Na počátku 90. let 19. století počet obyvatel velmi mírně vzrostl. Na počátku roku 1890 prošlo Bodie krátkým oživením díky technologickému pokroku v dolech. V tomto roce zde žilo asi 600 obyvatel.
Roku 1900 mělo Bodie asi 1.000 obyvatel, jelikož však jim město nemělo co nabídnout, jejich počet opět začal klesat. V roce 1910 zde žilo 698 lidí. Jednalo se většinou o rodiny s dětmi, které se nechtěly stěhovat. První známky poklesu se v tisku objevily roku 1912. O Bodie jako městu duchů se začalo poprvé mluvit roku 1915. Ačkoli situace se pak na krátko zlepšila, byla roku 1917 opuštěna železnice. V roce 1920 tu zbylo 120 obyvatel a roku 1921 jich bylo dokonce pouze 30. Roku 1926 mělo Bodie 50 obyvatel, v roce 1932 dokonce 100. V tomto roce však bylo městečko poničeno požárem.
Čtyřicátá léta 20. století přinesla zánik města. Roku 1940 mělo Bodie 20 obyvatel. V roce 1942 byl uzavřen poslední důl a zavřena byla také pošta. Těžba nikdy nebyla obnovena. Ve 40. letech 20. století čelilo městečko vandalismu. Rodina Cainových, která vlastnila většinu pozemků, musela nechat město hlídat.
Roku 1961 bylo Bodie vyhlášeno jako National Historic Landmark. V roce 1962 se městečko stalo Bodie State Historic Park, tedy státním historickým parkem. V tomto roce zde žilo posledních deset obyvatel.
V době své největší slávy bylo Bodie vybaveno jako mnohá větší města. Stály zde dvě banky, čtyři stavby dobrovolných hasičů, kostel, věznice, železnice, vycházelo zde několik deníků. Ve své nejlepší době mělo městečko 65 salonů. Byla zde čínská čtvrť i s taoistickým chrámem a také benzínová stanice. U městečka se nacházel také hřbitov. Jako na správném divokém západě i zde byly na denním pořádku přepadání dostavníků, přestřelky, barové rvačky i vraždy.
Zlatonosná ruda se zde dokonce zpracovávala. Tyto budovy dodnes stojí, ale vstup je sem možný pouze v doprovodu rangera. Dodnes zůstalo zachováno asi 170 budov, mezi nimi například kostel nebo salony. V kopci u městečka se nachází hřbitov a také hrob prostitutky Rosy May, který stojí mimo areál hřbitova.
Prohlídka celého městečka je bez průvodce. Nejvhodnější návštěva je hodně brzo ráno, kdy zde nejsou žádní turisté. Ročně totiž navštěvuje městečko na 200 tisíc turistů.