USA - Glen Canyon Dam

Glen Canyon Dam je přehrada na severu amerického státu Arizona. Její hráz se nachází nedaleko města Page. Přehrada leží na řece Colorado.
Roku 1869 tudy vedl válečný veterán a průkopník amerického západu John Weslley Powell první vědeckou výpravu plující na několika lodích, která mapovala proud řeky Colorado v dosud neprobádaných částech řeky.
Výstavba přehrady byla zahájena 15. října 1956. V letech 1957 – 1959 byl také postaven kovový most u hráze. Nádrž začala být zaplňována vodou roku 1963, ale zcela dokončena byla až v roce 1966. Trvalo 17 let, než se přehrada naplnila, maximální úrov-ně své hladiny dosáhla poprvé až v roce 1980.
Hráz je vysoká 216 metrů a sahá do výšky 213 metrů nad původní hladinu řeky. Hráz je pojmenována po původ-ním kaňonu, který byl přehradou zaplaven.
Postavením této hráze, která přehradila řeku Colorado, vzniklo jezero Lake Powell, které bylo pojmenováno po J. W. Powellovi. Vzniklé jezero je dlouhé 298 kilometrů, pobřeží jezera je dlouhé 3.136 kilometrů. Jde o druhou největší přehradu v USA.
Přímo u hráze se nachází zmiňovaný kovový most, jehož oblouk se nachází 213 metrů nad hladinou řeky, díky čemuž je tento most 2. Nejvyšší ocelový obloukový most na území Spojených států amerických. Most je dlouhý 388 metrů a náklady na jeho stavbu činily 5 milionů dolarů. Je součástí Highway 89, která spojuje severní Arizonu s jižním Utahem.
Přehrada nejen reguluje průtok řeky Colorado a zabraňuje tak povodním, ale zajišťuje také celoroční nepřetržitý přísun vody. Energie vody je také využívána k výrobě elektřiny. Zdejší elektrárna má 8 generátorů s maximální kapacitou 1,32 gigawatů. Hydroelektrárna dodává elektrickou energii do států Arizona, Colorado, Nebraska, Nové Mexiko, Utah a Wyoming.
Na západním břehu řeky se na hraně kaňonu přímo u hráze nachází návštěvnické centrum. Nachází se zde výstava s informacemi o stavbě i současnosti přehrady. Na přehradě probíhají také pravidelné prohlídky pro návštěvníky, kteří mají možnost se projít po hrázi a podívají se také do elektrárny.