USA - US Capitol

US Capitol, respektive Kapitol, je krásná, ale obrovská budova. Její polohu na vyvýšeném místě na východním konci Mallu určil již L’Enfant, který byl tímto místem nadšený. Roku 1791 postoupil stát Maryland část území pro vytvoření District of Columbia, kde bylo založeno nové hlavní město USA Washington D. C.. Projekt vytvořil roku 1793 skotský lékař, fyzik a amatérský architekt Dr. William Thornton. Jeho návrh představoval centrální klenutou budovy doplněnou o dvě křídla. Základní kámen ke stavbě byl položen roku 1793 samotným Georgem Washingtonem oděným v zednářské kápi. Základním stavebním prvkem byl pískovec. Na stavbu dohlížel James Hoban, který byl také architektem Bílého domu.
Stavba Kapitolu pokračovala pomalu. Hlavní stavební fáze byla dokončena roku 1800, kdy se v nedokončené budově poprvé sešel Kongres. Roku 1814, kdy stavba stále pokračovala, byl Kapitol zapálen Britskými vojáky. Pouze přívalový déšť zabránil kompletnímu zničení celé stavby. V následujícím roce byla stavba Kapitolu obnovena a dokončena byla roku 1826 bostonským architektem Charlesem Bulfinchem. Jak přibývaly nové státy v Unii, stoupal také počet senátorů a zástupců. Roku 1851 bylo proto architektem Thomasem U. Walterem navrženo rozšíření budovy. Ke stávající stavbě byla doplněna nová křídla a na jejich stavbu byl místo ničícího se pískovce použit mramor. Stávající kopule již byla v porovnání s celou budovou příliš malá, proto byla roku 1856 odstraněna. Nová kopule byla celá z litiny a pouze byla nahozena. Na její špici byla v roce 1863 umístněna Statue of Freedom, tedy socha svobody. I v následujících letech byl Kapitol upravován a rozšiřován. V roce 1881 byla zahájena stavba terasy. Ta byla navržena architektem krajiny Frederickem Law Olmsteadem, který byl také známý návrhem Central Parku v New Yorku. Terasa přidala k rozlehlé stavbě dalších 100 místností.
Další větší rozšíření budovy proběhlo v letech 1958 – 1962 pod dohledem architekta J. George Stewarta. Během druhé poloviny 20. století proběhlo několik rekonstrukcí budovy, poslední z nich byla dokončena roku 1993.
Budova Kapitolu je 229 metrů dlouhá a 107 metrů vysoká, jen kopule je vysoká 57 metrů. Po Washingtonovu památníku je Kapitol druhou nejvyšší stavbou na území Washingtonu D. C.. Vzhledem k existujícímu předpisu, že žádná budova ve městě nesmí být vyšší než Kapitol, se na území celého města nenachází žádné výškové budovy.
Ačkoli se na stavbě Kapitolu podílelo velké množství architektů, je architektura budovy překvapivě jednotná. Střed budovy tvoří budova zaklenutá mohutnou kopulí. V rotundě bylo v minulosti vystaveno před pohřbem devět prezidentů. Rotunda propojuje obě boční křídla budovy. V severním křídle budovy sídlí Senát a v jižním křídle Sněmovna reprezentantů.
Vnitřek budovy je vzhledem k mnoha přestavbám značně chaotický a nepřehledný. V pětipatrové budově se nachází 540 místností, z nichž nejzajímavější je centrální rotunda a National Statuary Hall, kde se nachází sochy předních občanů. Také monumentální chodby a veřejné prostory jsou lemované sochami zesnulých politických vůdců.
Pokud svítí lucerna nad kopulí Kongresu, znamená to, že se koná zasedání. Občané Spojených států amerických si mohou prostřednictvím zástupců zajistit účast na jednání.