USA - Washington D.C.

Mezi označeními Washington a Washington D.C. je velký rozdíl. Washington je jedním z padesáti amerických států. Nachází se na severozápadě země, sousedí s Kanadou a jeho břehy omývá Tichý oceán. Washington D.C. je od tohoto státu vzdálen 4.400 kilometrů.
Město neleží na území žádného státu, ale je samosprávním federálním územím nazývaným District of Columbia nebo zkráceně D.C. Proto se také Washingtonu D.C. často přezdívá jen „D.C“. Leží na půdorysu přesného čtverce s mnoha výběžky, jehož hrana je dlouhá 16 kilometrů. Čtverec je svými rohy natočen ke světovým stranám. Uprostřed čtverce se na průsečíku úhlopříček nachází White House. Město na severu a východě sousedí se státem Maryland a na jihu a západě s Virginií. Přirozenou hranici s Virginií tvoří řeka Potomac.
Washington D.C. je hlavní město Spojených států Amerických a také je sídlem prezidenta a kongresu. Oproti jiným městům v USA má mnoho svých vlastních pravidel. Na území D.C. smí auta jezdit maximálně rychlostí 25 mil za hodinu, tedy asi 40 kilometrů za hodinu. Také se zde nesmějí stavět mrakodrapy a výškové budovy stojí až v Arlingtonu za řekou Potomac.
Do 17. století sídlili na území dnešního Washingtonu D.C. Algonkinové. Na konci 17. století zde začaly vznikat první osady přistěhovalců.
V roce 1790 vybral George Washington pro stavbu budoucího hlavního města podmáčené a bažinaté místo, kde byl založen budoucí Washington D.C. Roku 1791 vypracoval plán města francouzský architekt Pierre L’Enfant, ale nakonec bylo podle tohoto plánu postaveno jen několik budov. V letech 1793 – 1800 byl vybudován Capitol, tedy sídlo amerického Kongresu. Krátce po jeho dokončení se sem přesunula vláda.
Roku 1811 byl dokončen White House, sídlo amerického prezidenta. O rok později město dobyli a vypálili Britové. Roku 1848 byla zahájena stavba Washingtonova monumentu. Během občanské války v letech 1861 – 1865 byl na území města zavražděn prezident Abraham Lincoln. Město se však ubránilo. Postupně sem přijížděly tisíce černochů a v 70. letech tvořili více než třetinu obyvatel města. Roku 1888 byl dokončen 169 metrů vysoký Washingtonův monument. Během 19. století proběhlo také několik stavebních úprav Capitolu.
V roce 1920 byla zavedena rasová segregace a černoši ztratili téměř všechna práva. Segregace byla v 50. letech zrušena, ale napětí vyústilo až v násilnosti roku 1968. Roku 1976 zahájilo provoz washingtonské metro, jehož páteřní systém tvoří pět linek Metrorail a provozuje ho společnost Washington Metro. Metro je doplněno o autobusové linky. Město má své hlavní nádrží, které se nachází nedaleko Capitolu. Dálkové spoje provozuje Amtrak, příměstské spoje do Marylandu MARC a příměstské spoje do Virginie VRE. Město je také napojeno na tři letiště – Ronald Reagan Washington National Airport, Washington Duplex International Airport a Baltimore-Washington International Airport (BWI).
Počátek 21. století přinesl do města teroristický útok. Dne 11. září 2001 zasáhlo unesené letadlo společnosti United Airlines budovu Pentagonu a zabilo zde 200 lidí.
V samém centru města se nachází White House, tedy Bílý dům. Jižně od něj je travnaté prostranství The Elipse a za hlavní ulicí Constitution Avenue se nachází Washington Monument. Směrem na východ od něj se nachází park The Mall, který je dlouhý 1 míli a končí až u Capitolu. V okolí Mallu se nachází velké množství muzeí a státních institucí. Jižně od Mallu je Smithsonianova Instituce, což je komplex několika muzeí různého zaměření. Západně od Capitolu je knihovna kongresu a v jeho okolí také House Office, Senate Offices a také Union Station, tedy hlavní nádraží.
Jižně od Washingtonova památníku je Muzeum holocaustu a také Jeffersonův památník. Východně od Washingtonova Monumentu se nachází obdélná vodní plocha, která končí u Lincolnova památníku. V jeho blízkosti se nachází také Památník Vietnamské války, Památník Korejské války či Památník FDR. U Lincolnova památníku začíná Arlington Memorial Bridge, který vede přes řeku Potomac. Most ústí v blízkosti rozlehlého Arlingtonského národního hřbitova. Jihovýchodně od hřbitova stojí budova Pentagonu.