USA - Arches

Arches National Park je americký národní park na jihovýchodě státu Utah, téměř ve středu pouště na Coloradské plošině. Park leží nedaleko městečka Moab a zaujímá plochu 295 km2.
Arches je území s největší koncentrací kamenných oblouků na světě. Nachází se zde více než 2.000 skalních oblouků a oken různých velikostí, ale jejich přesný počet není znám, jelikož staré se erozí ztenčují a hroutí se a nové naopak vznikají. Skalní útvary jsou z rudohnědého pískovce, který tvoří několik vrstev s různou tvrdostí a odolností proti erozi.
Zdejší kamenné útvary v oblasti vznikaly miliony let. V oblasti se kdysi nacházelo prehistorické moře. Po jeho odpaření zůstala vrstva soli o síle několik set metrů, která se nachází pod pískovcem. Sůl se pod tíhou pískovce tvarovala a pomáhala tak v procesu trhání pískovcových skalních bloků.
Teplota v oblasti kolísá až o 40°C za den, v zimě často klesá pod bod mrazu. Zdejší poušť se nachází daleko od zdrojů vody, která je zde dostupná především při srpnových bouřkách a v zimě v podobě ledu. Voda zatéká do skalních puklin, kde zmrzne a tvaruje tak zdejší krajinu.
Arches leží v nadmořské výšce 1.600 metrů. Nejnižší bod v parku je návštěvnické centrum ve výšce 1.245 metrů, nejvyšší pak u Elephant Butte ve výšce 1.723 metrů.
Lidé obsadili oblast na konci doby ledové asi před 10.000 lety. Asi do doby před 700 lety zde žili Pueblanští přeci. Španělští misionáři sem přišli roku 1775, ale první pokus o osídlení byl učiněn až roku 1855. Obyvatelé však brzy odešli. Oblast Moabu byla obydlena až v 80. letech 19. století.
Na oblast Arches poprvé upozornil Frank A. Wadleigh, manažer osobní dopravy z Denveru. Roku 1923 na pozvání Alexandra Ringhoffera navštívil oblast a pojmenoval některé skalní útvary. Dne 12. dubna 1929 byla oblast vyhlášena Národním monumentem. V roce 1938 podepsal prezident Franklin D. Roosevelt rozšíření ochrany Arches a zajistil podporu cestovního ruchu. Roku 1969 byla oblast opět rozšířena a dále se jednalo o její ochraně. Dne 12. listopadu 1971 byl pak Arches prohlášen za národní park.
Parkem prochází 30 km dlouhá vyhlídková silnice, která začíná u návštěvnického centra a končí v oblasti Devil’s Garden. U vstupu do parku se nachází skalní sousoší Three Gossips, tedy Tři klepny, které vzniklo z rozpadlých oblouků.
U silnice najdeme Blanced Rock, což je obrovský asymetrický balvan velikosti dvoupatrového domu o hmotnosti mnoha tun, který balancuje na malé ploše na vysoké skále. Roku 1976 se nedaleko odtud o něco menší balvan se ze svého pilíře zřítil.
Z hlavní silnice zde odbočuje silnice do oblasti The Windows Section, kde se nachází skály s obrovskými okny, například Double Arch, North & South Windows nebo Turret Arch.
Druhá odbočka z hlavní silnice vede do oblasti Salt Valley. Nachází se zde Wolfe Ranch, což je stará dřevěná bouda asi z roku 1888, ve které žil veterán z občanské války John Wesley Wolfe. Vede odtud asi 5 km dlouhá stezka k Delicate Arch, nejznámějšímu oblouku a symbolu státu Utah.
Hlavní silnice končí v oblasti Devil’s Garden, tedy v takzvané Ďáblově zahradě. Nachází se zde největší počet skalních oblouků, například Double O Arch, Navajo Arch nebo Private Arch. Především však zde najdeme největší oblouk Landscape Arch s délkou 93,3 metru. Roku 1991 se z něj zřítila část skály o délce asi 18 metrů a současný Landscape Arch tak měří v nejužším místě pouze 2 metry.