USA - Jefferson Memorial

Jefferson Memorial, tedy Jeffersonův památník, je památník věnovaný autorovi Deklarace nezávislosti Thomasi Jeffersonovi, který se později také stal třetím prezidentem Spojených států amerických.
U řeky Potomac bylo vybudováno jezírko Tidal Basin, které slouží jako přílivová nádrž. Má za úkol ochránit Jeffersonův a Lincolnův památník a západní část Mallu proti povodním řeky. Jeho okolí je osázeno japonskými třešněmi, které byly darem Japonců roku 1912. Dne 26. června 1934 přijal Kongres návrh vytvořit Jeffersonův památník. Neoklasicistní budova byla navržena Johnem Russellem Popem. Základní kámen byl položen 15. listopadu 1939, dva roky po Popově smrti. Stavbu po něm převzali Daniel P. Higgins a Otto R. Eggers. Památník byl postaven podnikatelem z Philadelphie Johnem McShainem. Náklady na stavbu překročily 3 miliony dolarů. Památník byl oficiálně otevřen při 200. výročí Jeffersonova narození dne 13. dubna 1943. Jako národní památník byl administrativně zaznamenán do národního registru historických míst 15. října 1966.
Jeffersonův památník je jedna z hlavních staveb v okolí Mallu. Jedná se o otevřenou kruhovou stavbu řeckého typu, která nese podobnost panteonu v Římě. Hmotnost celého památníků je odhadována na 29.000 tun. Budova je zakrytá asi 39 metrů vysokou a 1,2 metru silnou kopulí. V trojúhelníkovém štítu se nachází socha zhotovená Adolphem Alexandrem Weinmanem. Vnější stěny budovy jsou zvenčí obklopené sloupovou kolonádou. Zdi i sloupy byly postaveny z císařského mramoru z Vermontu. Vnitřní síň je vysoká 5,8 metru. Vnitřní podlaha památníku je zhotovena z růžového mramoru z Tenessee a na strop byl použit vápenec. Na vnitřní stěny byl použit bílý mramor z Georgie. Na stěnách se nachází bronzové desky s citáty z Jeffersonových děl. V horní části stěn je vytesán nápis: „Přísahal jsem na božím oltáři, že budu bojovat proti jakémukoli týrání lidského ducha.“. Tato věta byla převzata z dopisu, který Jefferson dne 23. září 1800 poslal Dr. Benjaminu Rushovi. Uvnitř památníku se nachází bronzová socha Thomase Jeffersona, který v levé ruce drží text Deklarace nezávislosti. Socha stojí na podstavci ze šedého mramoru, který pochází z Missouri. Samotná socha je 6 metrů vysoká a váží 5 tun. Zhotovil ji sochař Rudulph Evans.