USA - Sequoia

Sequoia je národní park ležící v americkém státě Kalifornie východně od obce Visalia. Nachází se na jihu pohoří Sierra Nevada.
Před 60 miliony let byly sekvoje na zemi rozšířené mnohem více, ale suché klima, které přišlo asi před 2,5 miliony let, jejich počet zredukovalo.
Roku 1856 přivedli k sekvojím indiáni Hala Tharpa, který byl jedním z prvních bělochů, který spatřil tyto obří sekvoje. Jedna se sekvojí je po něm dokonce pojmenována.
Sequoia byl vyhlášen národním parkem roku 1890. Po Yellowstonu tak byl druhým národním parkem Spojených států amerických. Předmětem ochrany parku jsou Obří sekvoje, latinsky Sequoiadendron giganteum, které rostou ve vysokých nadmořských výškách na západních svazích pohoří Sierra Nevada. Na území parku rostou sekvoje v nadmořské výšce přes 2.000 metrů nad mořem.
Sekvoje jsou největší živé organismy na Zemi. Mohou dorůst výšky až 90 metrů, jejich kmen může mít průměr až 12 metrů a mohou být staré až 3.200 let.
Parkem prochází silnice 198, která je na území parku nazývána Generals’ Highway. Serpentýnami stoupá do vysokých nadmořských výšek, kde rostou sekvoje.
V areálu parku se nachází největší strom na světě. Je jím General Sherman vysoký 83 metrů s obvodem kmene 31 metrů. General Sherman je také největším žijícím organismem na Zemi.
Další atrakcí je Tunnel Log. Jedná se o sekvoji, která roku 1937 spadla a později do ní byla vyhloubena díra, aby skrz ní mohla projet auta.
Další padlou sekvojí je Auto Log. Jedná se o ležící sekvoji otesanou na plocho, aby mohla sloužit jako most.
V parku se nachází mokřiny Crescent Meadow. Okolo bažinaté louky stojí sekvoje jako armáda v kruhu. Odtud vede krátká cesta k Tharp’s Log, což je srub vytesaný v padlé sekvoji. Ten si vyhloubil Hale Tharp, kterého sem při hledání pastvin pro ovce přivedli roku 1856 indiáni. Hale byl jeden z prvních bělochů, který tyto obří sekvoje spatřil a jistojistě byl první, kdo v takové sekvoji bydlel.
Nachází se zde také Tunnel Rock, což je obrovský spadlý balvan, který se zarazil o vyvýšeniny kolem silnice a vytvořil tak tunel. Silnice však již buď není používána, nebo je zde postavena pouze jako atrapa, jelikož příjezdová silnice do parku tento úkaz objíždí.
Na území parku se také nachází jeskyně Crystal Cave. Je jediná z více než dvou set jeskyní v parku, kterou je možné navštívit. Od roku 1918 je chráněná.
Největší sekvoje mají kůru silnou až 90 centimetrů a díky tomu jsou chráněny dokonce i před ohněm. Kůra obsahuje velké množství vody a oheň tak kůru nespálí a neprohoří až na dřevo. Sekvojím občasné požáry vyhovují, jelikož oheň spálí okolní porost i suché podloží a popel vytvoří vhodný podklad pro semena, která při požáru pukají a ihned mohou klíčit. Řízené požáry jsou proto úmyslně zakládány strážci parku a většina sekvojí na území parku je ohořelá.
Sekvoje produkují tanin, který je chrání před škůdci. Hrozbou pro tyto monumentální stromy jsou tak především kyselé deště, znečištěný vzduch a v neposlední řadě člověk. Mnoho sekvojí zahyne ve stáří tím, že se pod tíhou vlastní hmotnosti zhroutí.