USA - Devil's Tower

Devil’s Tower je monolitická čedičová věž, která leží v severovýchodní části státu Wyoming v blízkosti Hulett a Sundance.
Čedičová věž se nad okolní krajinou tyčí do výšky 386 metrů. Vrchol hory leží v nadmořské výšce 1.558 metrů nad mořem.
Jedná se ztuhlé jádro vyhaslé sopky. Vznikla před více než 50 miliony let nejspíše tak, že magma si ve slabším místě zemské kůry si prorazilo cestu. Ještě před dosažením povrchu však začalo tuhnout. Pomalým tuhnutím a smršťováním pak vznikla pevná sloupcovitá skála. Vnější části byly narušeny erozí a ztuhlý sloup byl odkryt před 1 – 2 miliony let.
Ve druhé polovině 19. století procházely oblastí průzkumné a vojenské expedice. První zmínka o čedičovém útvaru pochází z té doby a nachází se v knize, která popisuje oblast Black Hills. Název Devil’s Tower pochází z roku 1875, kdy tudy procházela expedice pod vedením plukovníka Irvinga Dodge. Jeho tlumočník si nesprávně vyložil název hory a pojmenoval ji Bad God's Tower. Název byl přenesený překlad původního indiánského názvu Věž Zlých Bohů. O rok později byl tento název zkrácen na Devil’s Tower.
Dne 24. září 1906 byla skála prezidentem Theodorem Rooseveltem vyhlášena prvním Národním Monumentem v USA. Věž je známá především z filmu Stevena Spielberga Blízká setkání třetího druhu z roku 1977. Hora zde sehrává prostředek kontaktu lidstva s mimozemšťany. V roce 2005 bylo navrženo přejmenovat památník na Bear Lodge National Historic Landmark, ale návrh se setkal s odporem, jelikož změna jména by zřejmě poškodila cestovní ruch oblasti.
Hora hrála velký význam v životě indiánských kmenů. Existuje několik legend různých indiánských kmenů a tím také několik názvů hory. Uveďme jména, která pro horu používali – Arapahové a Cheyennové říkali skále „Bear’s Tipi“ (tedy Medvědí týpí), Cheyennové a Crowové používali název „Bear’s Lair“ (Medvědí doupě) nebo „Bear’s House“ (Medvědí dům), Cheyennové a Lakotové jí říkali „Bear’s Lodge“ (Medvědí chata), Lakotové „Bear’s Lodge Butte“ (Medvědí kupa) nebo „Grizzly Bear Lodge“ (Chata medvěda grizzlyho) a Kiowové používali název „Aloft on a rock“ (Vysoko na skále) nebo „Tree Rock“ (Stromová skála).
Podle staré legendy indiánů kmene Kiowas vznikla hora tak, že sedm holčiček si hrálo s chlapcem, a když se z něj stal medvěd, začal dívky honit. Ty se postavily na metr vysokou skladku a začaly se modlit, ať se zachrání. Kámen začal růst a vyzvedl je z dosahu medvěda až do oblak, kde tvoří souhvězdí Pleiades. Jak se medvěd snažil na horu vylézt, způsobil na ní mnoho škrábanců.
Plocha památníku Devil’s Tower National Monumet zaujímá plochu 5,45 km2. U návštěvnického centra začíná pěší trasa Tower Trail. Při úpatí obchází celou věž. Vede lesem i balvanovým polem. V parku se nachází kolonie svišťů.