USA - Mesa Verde

Národní park Mesa Verde leží v americkém státě Colorado. Rozprostírá se na Coloradské plošině, která dosahuje nadmořské výšky až 2.500 metrů. Plošina je kaňonem rozdělena na dvě části – Chapin Mesa a Wetherill Mesa.
Slovo „mesa“ znamená stolová hora, název Mesa Verde pak pochází ze španělštiny a v překladu znamená „zelený stůl“.
Národní park Mesa Verde byl vyhlášen 29. června 1906. Zaujímá plochu 211 km2. Je zaměřen na archeologické nálezy.
V minulosti zde bylo moře, které v kaňonech vytvořilo mnohé jeskyně a výklenky. Oblast osídlili ve 4. – 6. století takzvaní „obyvatelé útesů“, zřejmě indiáni nazývaní Anasáziové. Dlouhá staletí žili na pláni, kde si stavěli jednoduchá obydlí, takzvané Kivahouse nebo Pithouse, tedy čtvercové či kruhové stavby z části pod zemí zakryté kopulovitou střechou.
Od 11. století vznikala sídla pod skalními převisy. Tak vznikl například Cliff Palace či Spruce Tree House. Výstavba budov je přisuzována Pueblanům. Asi ve 13. století však obyvatelé oblast opustili, pravděpodobně z důvodu dlouhodobého nedostatku vody.
První písemnou zprávu o zdejších obydlích podal v září roku 1874 W. H. Jackson, který sem přišel s výpravou, která prováděla geografický a geologický průzkum oblasti. Ke konci 19. století sem začali přicházet první turisté a mnozí z nich si na památku odnesli suvenýr, čímž bylo mnoho cenných artefaktů odneseno. Mnoho z nich pak skončilo v muzeích po celém světě. Největší sbírka asi 600 předmětů se nachází ve finském Národním muzeu v Helsinkách.
Do parku vede jediná přístupová cesta, která serpentinami stoupá až na okraj náhorní plošiny, kde se nachází návštěvnické centrum Far View Visitor Center. Zde se silnice dělí do dvou směrů na obě části náhorní plošiny – větší Chapin Mesa a menší Wetherill Mesa.
Na Chapin Mesa najdeme mnoho zajímavostí. Na první odbočce se nachází například Far View House, Pipe Shrine House nebo Megalith House. Na první smyčce silnice najdeme Headquarters & Museum Area a také Spruce Tree House. Na další smyčce se nachází vyhlídka Navajo Canyon Overlook, stavba Square Tower House, vyhlídka Sun Point Overlook nebo Sun temple. Na poslední smyčce silnice je nejvýznamnější a největší stavba oblasti – Cliff Palace. Nachází se pod mohutným skalním převisem. Sloužil jako shromažďovací místo. Nachází se zde 23 kiv, tedy podzemních obřadních místností. Další stavbou je Balcony House, který sloužil k bydlení. Prohlídka zahrnuje šplhání po vysokém žebříku, lezení po čtyřech i balancování na úzkém chodníčku na skále.
V druhé části parku, na Wetherill Mese, se nachází například Step House, Two Raven House, Badger House, Kodak House či Long House a vyhlídky Kodak House Overlook nebo Long House Overlook.
Obydlí byla organizací UNESCO prohlášena za část Světového kulturního dědictví. Kvůli neukázněným turistům je volně přístupný jen Spruce Tree House a Step House.
Na náhorní plošině jsou také pozůstatky rozsáhlých požárů, ke kterým došlo v obdobích velkého sucha v srpnu 1996 a v červenci a srpnu 2000. Oheň zničil většinu vegetace, ale odkryl mnohá archeologicky zajímavá místa.