USA - Niagara Falls - American Falls

Niagara Falls, tedy Niagarské vodopády, leží na řece Niagaře, která odvádí vodu z Erijského jezera a ústí do jezera Ontario, odkud pokračuje dál do Atlantského oceánu. Řeka Niagara teče průměrnou rychlostí 56,3 kilometrů za hodinu a na své 56 kilometrů dlouhé pouti překonává výškový rozdíl 99 metrů.
Vodopády jsou staré pouhých 12.000 let, protože byly vytvořeny až v době, kdy docházelo k tání ledovců a tvořila se ledovcová jezera. Právě takovým jezerem je Erijské a Ontario. Při svém vzniku byly vodopády asi o sedm mil níž po proudu. Proud vody byl tak silný, že docházelo k vymílání měkkého podkladu, který byl řekou odnesen a zůstal pouze podklad z tvrdé skály. Síla vody, která padá z Niagarských vodopádů, je tak velká, že postupně odnáší kameny, které leží na dně řeky. To způsobuje, že odnášené kameny omílají hranu vodopádu a vodopád se tak pohybuje proti proudu řeky rychlostí asi jeden metr za rok. Řeka tak za sebou při svém ústupu zanechává hluboký kaňon. Tak se také vytvořil příkrý útes, který dnes známe jako Niagarský sráz.
Slovo niagara pochází ze slova onguiaahra, což znamená „hromový hluk“. Název je to opravdu výstižný, protože ačkoli je návštěvník tak daleko, že je z vodopádů vidět pouze stoupající pára, hluk padající vody nelze přeslechnout. Snad proto byly Niagarské vodopády byly symbolem Ameriky a tento statut jim sebrala až roku 1886 nově postavená Socha Svobody.
Vodopády leží na hranici Spojených států amerických a Kanady. Na obou březích řeky leží města, která jsou pojmenovaná Niagara Falls. Oba břehy řeky a tedy také obě města jsou spojena mostem Rainbow Bridge, tedy Duhovým mostem.
Co do objemu protékající vody jsou Niagarské vodopády největší na světě. Každou vteřinu se přes okraj vodopádů převalí 3 milióny litrů vody. Vodopády však protéká asi jen polovina vody, protože zbytek je odveden podzemními kanály a rourami do hydroelektráren, jejichž historii lze nastudovat v asi 6 kilometrů vzdáleném Niagara Power Project Visitor Center v nedalekém Lewistonu. Při jeho návštěvě je možné sledovat také způsob výroby elektrického proudu. Západně od vodopádů se nachází klidné rameno Niagary, které slouží jako lodní kanál.
V noci bývají vodopády efektně osvětleny. Elektrickou energii pro soustavu reflektorů vytváří samy vodopády. Obrovská síla na americké straně uvolňuje výkon 2.190.000 kW. Údajně nejkrásnější jsou ale prý vodopády při tuhé zimě, kdy kolem nich leží sníh a jejich voda mrzne.
Uprostřed řeky se nachází Goat Island, tedy Kozí ostrov, který rozděluje proud Niagary na dvě ramena. Ostrov byl pojmenován po Johnu Stedmanovi, kterému zde roku 1780 umrzla jedna koza z jeho stáda. Na ostrově se nachází obchod se suvenýry a také zde začíná prohlídková trasa Cave of the Winds. Lze se odtud výtahem dostat až přímo pod vodopády.
Menší rameno řeky leží celé na americkém území. V jeho středu se nachází malý ostrov Green Island. Vodopády na tomto rameni řeky se nazývají American Falls. Hrana vodopádů je téměř rovná a dlouhá 323 metrů. Voda zde v minulosti padala do výšky asi 54 metrů, ale roku 1969 se během záchranných prací zřítila část vodopádu a pod srázem zůstala hromada kamení. Výška ke skalám a kamenům, o které nyní tříští padající voda, je pouhých 21 metrů.
Nejlepší výhled na americké straně je z Prospect Point Observation Tower a z prostoru od její základny, na který lze sjet výtahem. Zde také začínají různé chodníčky, pomocí kterých se lze dostat až k samotnému vodopádu. Tento důmyslný systém umožní návštěvníkům vyfotit se také s duhou, která zde na svém místě za slunečného počasí zůstává celé dny. Také je možné z těchto míst podniknout výlet lodí Maid of the Mist k vodopádům. Tato plavba má dlouhodobou tradici. Při nástupu na loď návštěvníci obdrží nezbytnou modrou pláštěnku. Pro náročné se nabízí také možnost vyhlídkového letu vrtulníkem.
Mezi ostrovem Goat Island a American Falls, se nachází malý ostrůvek Luna Island. Mezi tímto ostrůvkem a Goat Island je třetí, malé rameno řeky, na kterém je vodopád Bridal Veil Fall, tedy vodopád Nevěstin závoj.
V Prospect Parku se nachází geologické muzeum, kde se lze dozvědět kdy a jak tyto vodopády vznikly. Je zde také názorná ukázka toho, jak za 30 – 40 tisíc let následkem eroze vodopády zaniknou.
Zdejší oblast je plně zaměřena na turismus, protože ročně vodopády navštěvuje okolo 12 milionů turistů z celého světa.