USA - New Orleans

New Orleans je město ležící na jihu Spojených států amerických. Jde o největší město státu Louisiana, zaujímá rozlohu 518 km2, a je jedním z nejvýznamnějších přístavů USA. Leží v deltě řeky Mississippi. Severně od města leží jezero Lake Pontchartrain. Přes jezero vede nejdelší most světa nazvaný Lake Pontchartrain Causeway.
Zdejší území již v dávné minulosti obývaly indiánské kmeny. V roce 1699 bylo zdejší území Louisiana vyhlášeno na počest krále Ludvíka XIV. francouzskou kolonií.
Město založil roku 1718 Jean Baptist Le Moyne de Bienville. Nově vzniklé město bylo pojmenováno La Nouvelle Orleans po Filipovi II. Orleánském. Roku 1721 byla zahájena výstavba dnešní čtvrti French Quarter, která podle plánů Audriena de Paugera vznikla v okolí náměstí Jackson Square. V následujícím roce se New Orleans stalo hlavním městem Louisiany. Roku 1736 mělo být město předáno Britům, ale Ludvík XIV. ho slíbil Španělům. Francouzskou kolonií bylo město až o roku 1763. V tomto roce území získalo Španělsko. Na konci 18. století postihlo město několik požárů, které zničily většinu města.
Roku 1801 bylo město vráceno Francii. V roce 1803 prodal Napoleon I. město Spojeným státům americkým. V polovině 19. století probíhal ve městě čilý obchod s otroky. Za občanské války bylo New Orleans obléháno admirálem Davidem Farragutem. Z roku 1862 pochází kavárna Café du Monde.
Není znám ani přesný rok, ale někdy na přelomu 19. a 20. století se v New Orleans narodil Louis Armstrong, budoucí významný jazzový trumpetista a zpěvák.
Roku 2005 zpustošil město hurikán Katrina, při kterém se řeka Mississippi vylila ze svých břehů a zalila většinu města, která leží pod úrovní mořské hladiny.
Na Jackson Square stojí St. Louis Cathedral. Jde o nejstarší používaný katolický kostel na území USA. Nachází se uprostřed nejznámější čtvrti města, kterou je je French Quarter. Tato čtvrť je věrnou kopií francouzských měst. Jejím středem prochází Bourbon Street plná klubů a restaurací. Největším lákadlem města jsou právě jazzové festivaly a mnohá jazzová vystoupení, která se odehrávají přímo na ulici. V New Orleans je dokonce povolena konzumace alkoholických nápojů na ulici, což je jinde v USA zakázáno.