USA - Joshua Tree

Národní park Joshua Tree leží ve Spojených státech amerických, na jihozápadě státu Kalifornie. Park se rozkládá na rozmezí dvou pouští – Mojavské na severozápadě a Koloradské či Sonorské na jihovýchodě.
Mojave Desert, tedy Mojavská poušť je tvořena náhorní plošinou ležící ve výšce asi 1.300 metrů nad mořem. Nejvyšší vrcholy přesahují 1.700 metrů. Tato část parku nabízí větší množství zajímavostí. Například se zde nachází v nadmořské výšce 1.681 metrů vyhlídka Keys View.
V této části parku rostou Joshua Tree, podle kterých je park pojmenován. Joshua Tree, tedy Yucca brevifolia, je Juka krátkolistá, která se vyskytuje pouze v této oblasti. Dorůstá výšky asi 5 metrů, ale může mít i 12 metrů. Strom pojmenovali mormonští osadníci, kterým jeho větve připomínaly starozákonného izraelského vůdce Joshuu se sepnutýma rukama.
Colorado Desert, tedy Koloradská poušť je sušší a teplejší. Roste zde Cholla cactus, takzvaný Skákající kaktus. Své části vystřeluje a nechává vítr, aby je odnesl pryč. Pro člověka je nebezpečný, jelikož jeho ostny lze jen těžko a bolestivě odstranit. Na východě parku se nachází také Lost Palms Oasis, největší ze zdejších oáz.
Zdejší poušť začali osidlovat roku 1930 váleční veteráni, kteří zde získávali levné pozemky. Jako národní památník bylo území parku vyhlášeno roku 1936, ale Národní park Joshua Tree byl založen roku až 31. října 1994. Dne 27. května 1999 postihl park rozsáhlý požár. Bleskl založil čtyři požáry v severozápadní části parku. Vítr oheň rozšířil, takže shořelo asi 5,5 tisíce hektarů. Jednalo se o největší požár na území parku.
Park leží v nadmořské výšce asi 1.000 metrů. Rozloha parku je 3.196 km2. Od severu na jih měří park 50 kilometrů a od západu na východ 110 kilometrů.
V parku žijí chřestýši, kojoti, ovce tlustorohé a asi 250 druhů ptáků.