USA - Chinatown

Čínští obchodníci a námořníci začali do USA přicházet v polovině 18. století. V polovině 19. století začaly počty čínských přistěhovalců stoupat. Mnozí z nich sem přicestovali během zlaté horečky v letech 1840 – 1850 a pracovali na Západě ve zlatých dolech nebo stavěli železnice. Brzy však zlatá horečka opadla, železnice byla téměř dokončena a levná čínská práce již nebyla potřeba. Přistěhovalci se začali ucházet i o jinou práci, což velmi nelibě nesli původní obyvatelé.
V polovině 19. století také začali přicházet první Číňané do New York City. Jen málo z nich zde chtělo zůstat a pobývali tu pouze přechodně. Většinou si chtěli jen vydělat peníze a pak se vrátit zpět do Číny, postavit dům a oženit se nebo se vrátit ke svým rodinám. Vydělat peníze ale trvalo mnohem déle, než předpokládali, takže se v Chinatown usadili. Pomalu zde vznikala samostatná čtvrť s vnitřní strukturou a obchody. V Čínské čtvrti byla od samého počátku velká nerovnováha v počtu mužů a žen, protože většina přistěhovalců byli muži.
Jako reakce na počtené čínské přistěhovalce v letech 1882 – 1943 přišly četné zákazy a příkazy nazvané The Exclusion Act. Čínští přistěhovalci totiž byli ochotní pracovat za mnohem méně peněz a v mnohem horších podmínkách. Po Exclusion Actu žilo v Chinatown na 7.000 čínských obyvatel a z nich bylo pouze 40 – 150 žen. Tato nerovnováha způsobila, že mnoho z mužů se věnovalo alkoholu a často vyhledávali prostitutky. Přesto si zdejší obyvatelé dále udržovali tradice. Během 40. a 50. let se čtvrť začala více rozrůstat, rozšířil se oděvní průmysl a také restaurace. Roku 1968 nával přistěhovalců ještě posílil. Číňané často za hotové nakupovali budovy, ze kterých poté dělali kancelářské budovy nebo oděvní továrny.
Čínská čtvrť v New Yorku je největší čínskou čtvrtí ve Spojených státech Amerických. Soustřeďuje se zde nejvíce čínské populace na západní polokouli, žije zde asi 150.000 obyvatel. Většina z nich neumí ani slovo anglicky a proto je tato čtvrť i díky čínským nápisům věrnou napodobeninou opravdového čínského města. Chinatown zabírá plochu dvou mílí čtverečních mezi mosty Brooklyn Bridge a Manhattan Bridge. Ty jsou ohraničeny ulicemi Kenmore a Delancey ze severu, ulicemi East a Worth na jihu, ulicí Allen z východu a Broadwayí na západě. Čtvrť se však pomalu rozšiřuje až do Little Italy a Lower East Side. Většina staveb v Čínské čtvrti jsou bytové jednotky z konce 19. a počátku 20. století. Zdejší nájemné je jedno z nejvyšších ve městě. Chinatown je nejvíce prosperující etnická čtvrť na Manhattanu. Nachází se zde přes 300 továren na oblečení, asi 150 restaurací a vychází tu 7 čínských deníků. Je skutečným modelem pro ostatní čtvrtě, protože je zde nejnižší kriminalita mladistvých, nejnižší zločinnost a nejvyšší zaměstnanost.