USA - Trinity Church

Roku 1696 guvernér Benjamin Fletcher odsouhlasil anglickému společenství koupi půdy v dolní části Manhattanu za účelem stavby kostela. Farnost přijala 6. května 1697 výsadní listinu od krále Williama III. z Anglie. První Trinity Church, tedy Kostel sv. Trojice, byl postaven roku 1698.
Roku 1705 anglická královna Anna zvětšila plochu, která byla v držení farnosti, na 215 akrů. Roku 1709 zde byla vybudována škola pro nemajetné. V roce 1754 se v jedné ze sousedních budov začínalo na příkaz anglického krále Jiřího II. vyučovat prvních osm studentů Královské vysoké školy, nynější Kolumbijské univerzity. Roku 1776 postihl New York City rozsáhlý požár způsobený Americkou revolucí. Oheň se z hostince Fighting Cocks rozšířil na dalších 500 budov a nechal bez domova tisíce newyorčanů. Při tomto požáru lehl popelem také Trinity Church. V roce 1784 se rektorem stal reverend Dr. Samuel Provoost. O tři roky později vysvětil prvního biskupa nově vytvořené diecéze New York. Roku 1789 navštívil jeho bohoslužbu v St. Paul’s Chapel ke Dni díkůvzdání George Washington, který kostel navštěvoval. Roku 1788 byla zahájena stavba druhého Kostela sv. Trojice. Kostel byl dokončen roku 1790.
Během zimy v letech 1838 – 1839 byla kvůli hmotnosti velké vrstvy sněhu silně poškozena střecha kostela a ten pak musel být stržen. Poté byla zahájena stavba třetího Trinity Church, který byl dostavěn a vysvěcen roku 1846. Kostel dominoval panoramatu Manhattanu a díky 86 metrů vysoké věži se zlatým křížem, se na dalších 50 let stal nejvyšší budovou v New York City.
Kostel se nachází na downtown Manhattanu v oblasti Financial Distrikt, tedy Finanční čtvrti. Stojí na západním konci známé ulice Wall Street v místě, kde se tato ulička stýká s mohutnou Broadwayí. Dříve shlížel na poklidnou Finanční čtvrť z výšky, ale postupně v okolí rostly četné výškové budovy. Na přelomu 60. a 70. let 20. století byly dostavěny dvě budovy World Trade Center, tedy Světového obchodního centra, které dosáhly výšky 450 metrů. V minulosti byl Trinity Church prohlášen za národní kulturní památku.
K tomuto farnímu kostelu přiléhá také hřbitov, který se stal místem posledního odpočinku řady významných amerických občanů, mezi nimiž byl například W. Bradford, R. Fulton nebo jeden z tvůrců americké ústavy Alexandr Hamilton.
Trinity Church byl prvním anglikánským kostelem v New Yorku a dnes je jedním z nejstarších kostelů v celých Spojených státech Amerických. K jeho zajímavostem patří například 28 zvonků, které jsou umístěny ve věži.