USA - Philadelphia

Město Philadelphia, česky někdy nazývané Filadelfie, leží na jihovýchodě amerického státu Pennsylvania přímo na řece Delaware. Město bylo založeno roku 1682 Williamem Pennem mladším na pro Ameriku typickém pravoúhlém principu.
Dlouhou dobu bylo město osídleno kvakery, tedy lidmi, kteří prosazovali neformální křesťanství, spravedlnost a toleranci a odmítali nerovnost lidí. Roku 1727 byl postaven Christ Church a o pět let později Pennsylvania State House, budoucí Independence Hall. V roce 1740 byla v Philadelphii založena první ze čtyř univerzit. Díky obchodu město rychle bohatlo a již okolo roku 1750 bylo druhým největším městem britských kolonií. Roku 1753 byl do Independence Hall umístěn Liberty Bell, který sloužil k oznámení důležitých událostí. Úspěšnost Philadelphie však zároveň způsobila, že se město stalo v letech 1775 – 1783 hlavním městem ve válce za nezávislost, ve které třináct amerických kolonií bojovalo proti Velké Británii. Výjimkou bylo pouze krátké období mezi roky 1777 – 1778, kdy Philadelphii okupovali Britové. Dne 4. července 1776 byla v Independence Hall v Philadelphii sepsána a podepsána Deklarace nezávislosti Spojených států Amerických. Dne 8. července téhož roku byla po zaznění Liberty Bell také poprvé veřejně čtena. Roku 1786 se stejná historická událost opakovala také s americkou ústavou. V roce 1787 byl postaven Philadelphijský okresní soud, jehož budova se dnes nazývá City Hall. Z roku 1797 pochází také První banka USA. Byla postavena proto, že bylo nutné zavést jednotné platidlo v celé nově vzniklé unii. V letech 1790 – 1800 byla Philadelphia hlavním městem celé země, protože město Washington DC bylo v té době ještě ve výstavbě.
Liberty Bell je slavný především kvůli své prasklině, ke které podle pověsti přišel roku 1835, když vyzváněl při pohřbu ministra spravedlnosti Marshalla. Zvon vyzváněl naposledy v roce 1846 při oslavě narozenin Georgie Washingtona. V současnosti je zvon symbolem americké svobody.
Je zřejmé, že Philadelphia hrála v historii USA důležitou roli. Nasvědčují tomu i zmiňované hodnotné památky jako je Independece Hall, Liberty Bell nebo City Hall. K dalším památkám patří například Christ Church, který byl postaven v roce 1727. Náhrobní kameny některých osob, které podepsaly Deklaraci nezávislosti, se nachází v jeho blízkosti. Na oficiálním hřbitovním kostelu je k vidění také hrob Benjamina Franklina, který byl významnou postavou města. Ve městě se také nachází četná muzea, mezi nimi také námořní muzeum, ve které je k vidění několik lodí, mezi nimi také vlajková loď USS Olympia.
V současnosti je Philadelphia pátým největším městem USA.