USA - Flatiron Building

Na trojúhelníkovém pozemku ohraničeném 22. a 23. ulicí, Pátou avenue a Broadwayí špicí k Madison Square Parku stojí známá Flatiron Building.
Roku 1893 byly na World’s Columbian Exposition v Chicagu zavedeny nové architektonické trendy, které byly použity pro stavbu Žehličky. Stavba byla navržena chicagským architektem Danielem H. Burnhamem. Navrhnul ji přímo se záměrem pronajímat zde kanceláře, což v té době nebylo příliš obvyklé. Stavba tohoto mrakodrapu byla zrealizována s cílem vytvořit nové centrum obchodu severně od Wall Street. Záměr se však nakonec nezdařil. Půdorys stavby se stal chytrým krokem k využití nevhodného tvaru pozemku, který vznikl křížením Broadwaye s Pátou avenue. Na stavbu byla použita ocelová kostra a budova dosáhla výšky 87 metrů, což bylo na tehdejší postupy velmi obtížné. Tou dobou totiž byly nejvyššími stavbami na Manhattanu kostelní věže. Žehlička se však stala nejvyšší budovou na světě a město New York si statut nejvyšší budovy udrží pomocí různých mrakodrapů dalších 50 let. Burnham zkombinoval základní prvky francouzské a italské renesance. Fasáda byla z hotovena z kamene a terakotových panelů a je možné ji vodorovně rozdělit na tři části – podobně jako řecké sloupy. Samotné průčelí domu je hodně zdobené. Na fasádě byly v minulosti umístěny také hodiny, ale na radu Johna Wellborna Roota byly odstraněny. Žehlička byla dokončena roku 1902 a stala se jednou z nejvyšších budov ve městě. Špičatý tvar budovy vytváří dole u země proudění větru, který zvedal ženám na 23. ulici sukně a policisté zde museli rozhánět hloučky mužů, kteří je chodili sledovat. Nová budova byla oficiálně pojmenovaná po zakladateli jménem George Fuller. Název Fuller Building však není tak známý jako její současné jméno. Místní lidé se o novou budovu začali zajímat a jelikož její tvar připomínal dobové žehličky, začali jí také tak přezdívat – Flatiron Building. Nová název se vžil tak dokonale, že prostoupil i do literatury a stalo se z něj jméno oficiální. Roku 1979 byla budova přidána k národnímu registru historických míst (National Historic Landmark). Od prosince 2005 do března 2006 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy.
Okolí Žehličky je podle této dominantní budovy nazýváno Flatiron Distrikt. Dnes je Žehlička jeden z nejslavnějších orientačních bodů v New York City a často je považována za nejstarší mrakodrap na Manhattanu. Budova je vysoká 87 metrů, má 22 pater a špička Žehličky je široká pouze 2 metry.