USA - St. Patrick's Cathedral

V bloku mezi 50. a 51. ulicí, Pátou avenue a Madison Avenue se nachází St. Patrick’s Cathedral.
Již roku 1808 byla v New York City vytvořena diecéze. Dne 6. března 1810 bylo místo, kde v současnosti katedrála stojí, zakoupeno za 11.000 dolarů jako místo pro chlapeckou katolickou školu. Plán se však nezdařil a roku 1813 byla půda prodána. Když arcibiskup John Joseph Hughes zveřejnil návrh postavit místo staré katedrály katedrálu novou, bylo brzy přistoupeno k realizaci. Nová katedrála byla navržena Jamesem Renwickem mladším v gotickém obrozeneckém slohu. Základní kámen byl položen o svátku Feast of the Assumption dne 15. srpna 1858 jižně od sirotčince, který náležel k diecézi, a hodně na sever od tehdejší oblasti hustě zalidněného města. Během občanské války byla stavba pozastavena. Od roku 1865 poté pokračoval ve stavbě první americký kardinál John Cardinal McCloskey. Stará katedrála byla zničena při požáru roku 1866 a o dva roky byla přestavěna. Stavba nové katedrály byla dokončena roku 1878 a dne 25. května 1879 začala sloužit svému účelu. V letech 1882 – 1884 byl přistavěn arcibiskupův dům, fara a škola. Roku 1888 nechal arcibiskup Michael Corrigan dostavět na západní stranu katedrály dvě věže.
V roce 1901 byla díky Michaelu Corriganovi na východní straně katedrály zřízena Mariánská kaple (Lady Chapel), která byla navržena Charlesem T. Mathewsem. Dalším kardinálem byl Farley, který stavbu mariánské kaple dokončil. V letech 1927 – 1931 proběhla renovace katedrály. V roce 1927 dokončil kardinál Gates rozsáhlou vnitřní obnovu. Zevnějšek katedrály byl opraven biskupstvím kardinála Spellmana. Časem proběhly další práce jako přeložení větší části střechy nebo úprava vnějších schodů. Koncem 30. a počátkem 40. let 20. století provedl arcibiskup a později kardinál Francis Spellman renovaci hlavního oltáře. V roce 1978 navštívil New York City papež Jan Pavel II., jehož busta připomínající tuto návštěvu je umístěna v zadní části katedrály. V 80. letech 20. století se kardinál John O’Connor ujal dalších restaurátorských prací. V letech 1988 – 1989 bylo v katedrále zřízeno moderní osvětlení.
Roku 2003 byla zrestaurována Lady Chapel a Chapels of Sts. Anghony, Louis, Michael and Elizabeth. V současnosti je katedrála sídlem newyorského arcibiskupa a každoročně ji navštíví přes 3 miliony lidí. Každý rok se zde na svátek sv. Patrika dne 17. března koná slavnost irských katolíků.
Stará katedrála sv. Patrika je dodnes využívána jako farní kostele a je nejstarším katolickým místem v New York City.
St. Patrick’s Cathedral je postavena z bílého mramoru dobývaného ve státě Massachusetts a New York. Okna byla vyrobena umělci v Birminghamu, Bostonu a Chartres. Vnější délka katedrály je asi 125,5 metru a šířka necelých 85 metrů. Věže sahají do výšky přes 102 metrů nad úroveň ulice. V katedrále je místo asi pro 2.200 lidí.