USA - Hoover Dam

Hoover Dam je betonová klenbová přehrada ležící na hranicích států Arizona a Nevada. Přehrada se nachází 56 kilometrů jihovýchodně od Las Vegas.
Roku 1921 byl důlnímu inženýrovi Herbertu Clarku Hooverovi předán na Českém vysokém učení technickém v Praze čestný doktorský diplom.
Důvodem k výstavbě přehrady byly obrovské povodně, které přicházely každoročně v době tání ledů ve Skalistých horách. Před zahájením stavby musely být ve skále vytesány 4 tunely o průměru 15 metrů, které odvedly řeku mimo staveniště. Stavba přehrady byla zahájena roku 1931. Výstavba probíhala nepřetržitě ve dne i v noci. Na stavbě se podílelo více než 21.000 lidí. Každý den zde pracovalo přibližně 3.500 dělníků, přičemž denní maximum bylo 5.218 zaměstnanců. Poslední várka betonu byla na přehradu dovezena v květnu 1935. Stavba byla zakončena roku 1936. Nově vzniklá přehrada byla pojmenována Boulder Canyon Dam.
V roce 1948 byla přehrada na počet 31. amerického prezidenta Herberta Clarka Hoovera přejmenována na Hoover Dam. Až do roku 1949 byl Hoover Dam největší přehradou světa. Statut největší přehrady světa sebrala Hoover Damu čínská přehrada Tři soutěsky, jejíž hráz sice není vyšší, ale širší. Hoover Dam je však dodnes největší umělou vodní nádrží na území Spojených států amerických.
Roku 1985 byla přehrada Hoover Dam prohlášena národní památkou.
Hráz přehrady je 221 metrů vysoká, 379 metrů dlouhá. Její tloušťka na horním okraji dosahuje 14 metrů, dole u skály 198 metrů. Hmotnost hráze je odhadována na 6,6 milionu tun. Při její stavbě zemřelo 96 dělníků.
Přehrada slouží k výrobě elektrické energie. Hydroelektrárna má 17 generátorů. Elektrárna má dvě křídla, každé na jedné straně státu. V nevadské části je jich 8, v arizonské 9. Výkon elektrárny na Hoover Damu je 2.074 megawattů, zatímco Tři soutěsky dosahují až 18.200 MW. Elektrárnu navštíví ročně asi milion návštěvníků.
Po hrázi vede Highway 93. Je pochopitelné, že šířka hráze nepostačuje pro silnici, která by vyhovovala současnému provozu. Denně přejede přes hráz až 16 tisíc aut. Přejezd hráze přehrady Hoover Dam znamená zároveň přejetí ze státu Arizona do Nevady nebo obráceně a zároveň hodinový časový posun. Serpentýny vedoucí k hrázi jsou místem častých dopravních nehod. Ze všech těchto důvodů má být doprava odkloněna na nově postavený most.
Jezero, které tvoří vodní plochu zadržovanou hrází, se nazývá Lake Mead. Zaujímá plochu 600 km2. Je dlouhé téměř 190 kilometrů. Dosahuje hloubky až 180 metrů. Délka pobřeží je asi 900 kilometrů. V okolí jezera Lake Mead se nachází park Lake Mead National Recreation Area, který navštěvuje ročně téměř 10 milionů návštěvníků.
Vodu z jezera kromě Las Vegas využívají také obyvatelé Los Angeles nebo Tucsonu. Na řece Colorado se nachází celkem 6 přehrad, přičemž každá má stanoveno, kolik vody musí minimálně vypouštět. Každý se sedmi států, který odebírá vodu z řeky, má pevně dáno, kolik vody smí maximálně odebrat.