USA - White House

White House, tedy Bílý dům, je oficiální bydliště a hlavní pracoviště prezidenta Spojených států amerických. Termín Bílý dům je také používán pro administrativní práci prezidenta.
Zdejší území vybral pro založení města roku 1790 prezident George Washington. Město Washington D. C. bylo od počátku samosprávním federálním územím nazývaným District of Columbia. Leží na půdorysu přesného čtverce, v jehož středu se na průsečíku úhlopříček nachází White House.
Jeho stavba byla zahájena 13. října 1792 položením základního kamene. Předlohou Bílého domu se stal vévodský Leinsterský palác v irském Dublinu. Budova byla postavena z bílého pískovce v pozdně georgiánském stylu. Stěny domu byly natřeny směsicí citronu, rýžového lepidla, sýroviny a olova.
Ačkoli nebyla budova ještě zcela dokončena, byl Bílý dům připraven k obydlení okolo 1. listopadu 1800. Prvním prezidentem, který sídlo obýval, se stal John Adams. Na počátku byla budova nazývána Prezidentský palác nebo Prezidentské panské sídlo. Dolley Madisonová jí nazývala také Prezidentský zámek. První zmínka o použití jména White House pochází z roku 1811. Během války s Británií byl Bílý dům roku 1812 vypálen a zachovány zůstaly pouze obvodové zdi. Britové z domu odnesli téměř všechen majetek, který byl nenávratně ztracen při potopení lodi 24. listopadu 1814. Během následné rychlé obnovy se dům téměř zřítil. Na poškozené stěny aplikována bílá maska. V roce 1824 byla přistavěna severní sloupová arkáda a o pět let později také arkáda jižní. Jeffersonova západní kolonáda v té době ukrývala prádelnu a stáj. Dne 16. srpna 1841 byl White House znovu napaden a kvůli následné rekonstrukci se musel prezident Harry Truman na 4 roky vystěhovat. Roku 1891 první dáma Caroline Harrisonová navrhla rozšíření Bílého domu, které zahrnovalo východní historickou uměleckou galerii a západní úřední křídlo.
Roku 1901 prezident Theodore Roosevelt oficiálně použil jméno White House-Washington na dopisním papíru. Prezident Franklin Roosevelt později jméno v záhlaví dopisu změnil na The White House. Kvůli přestavbě musela roku 1902 prezidentská rodina Harrisonů strávit čtyři měsíce v prozatímním domě. Za Franklina Roosevelta byl v západním křídle zřízen plavecký bazén a začal být využívána také zdejší prezidentská kancelář, kanceláře pro úředníky i vládní pokoj. Roku 1941 bylo přistavěno východní křídlo, ve kterém byly zřízeny další kanceláře. Balkón ve druhém patře, který je známý jako Trumanův balkón, byl postaven roku 1947. V letech 1949 – 1952 provedl prezident Truman rekonstrukci, při které byly rozebrány a uskladněny vnitřní místnosti a původní zdiva byla zpevněna ocelovou a betonovou konstrukcí. Zároveň bylo provedeno několik změn vnitřní dispozice. Dne 19. prosince 1960 byl Bílý dům prohlášen za národní kulturní památku. Prezident Bizon v západním křídle zřídil také tiskovou kancelář.
Bílý dům má 6 podlaží a zahrnuje asi 5.100 m2 podlahové plochy. Nachází se zde 132 místností, 35 koupelen, bazén, kino, tenisový kurt, běžecká a kuželkářská dráha. Dům má 147 oken, 412 dveří, 8 schodišť, 3 výtahy a 28 ohnišť. Během roku navštíví Bílý dům okolo 1.825.000 návštěvníků, denně asi 5.000.