USA - Mount Rushmore

Mount Rushmore National Memorial, tedy Národní památník Mount Rushmore, je obrovské sousoší vytesané ve skále. Nachází se ve Spojených státech amerických ve státě South Dakota (Jižní Dakota) v blízkosti města Keyston.
Žulový skalní útvar, ve kterém je památník vytesán, se původně nazýval Six Grandfathers. Roku 1885 byl přejmenován podle Charlese E. Rushmora, prominentního právníka z New Yorku.
Historik Doane Robinson koncipoval myšlenku na Mount Rushmore roku 1923. Hlavní úkol památníku mělo být zvýšení turismu v oblasti Black Hills. V roce 1924 vyrazil Doane za sochařem Gutzonem Borglumem, aby ho přesvědčil k tvorbě soch. Podle původních plánů měly být sochy vytesány do žulových sloupů nazývaných Needles. Borglum si však uvědomil, že jsou příliš tenké na vytvoření soch. Zvolil tedy současnou lokalitu, částečně také proto, že je téměř celý den vystavena slunci. Kongres schválil 3. března 1925 komisi pro Mt. Rushmore National Memorial. Prezident Calvin Coolidge trval na tom, aby byl vyobrazen spolu s Washingtonem, dvěma republikány a jedním demokratem. Gutzon Borglum však vybral čtyři bývalé a významné americké prezidenty Spojených států amerických. Prvním z nich je Thomas Jefferson, autor Konstituce a Deklarace nezávislosti, další je Abraham Lincoln, který rozšířil svobodu pro všechny občany USA i za cenu občanské války, třetí je Theodor Roosevelt, který zajistil Panamský průplav, a jako posledního vybral George Washingtona, který vytvořil kabinetní a federální bankovní systém.
Práce byly zahájeny 4. října 1927. Roku 1933 převzal památník do své pravomoci National Park Service, inženýr Julian Spotts pak vylepšil práci na projektu, například lépe zpřístupnil pracovníkům vrchol skalního útvaru. Práce pak probíhaly o něco rychleji. Do 4. července 1934 byla dokončena tvář prezidenta Washingtona. Jako druhý byl vyobrazován Thomas Jefferson. Původně měl být vyobrazen po Washingtonově pravici, ale jakmile byla zahájena práce, bylo zjištěno, že zvolené místo je nevhodné a nová socha byla budována po Washingtonově levici. Obličej Thomase Jeffersona byl upravován roku 1936 a tvář Abrahama Lincolna byla dokončena 17. září 1937. Tvář Theodora Roosevelta byla vytvářena v roce 1939. V březnu roku 1941 Gutzon Borglum zemřel na embolii a v projektu pokračoval jeho syn Lincoln. Ačkoli původní plány počítaly s dalším pokračováním, nedostatek financí způsobil, že práce byly 31. října téhož roku ukončeny. Památník byl pojmenován podle původního názvu hory – Mount Rushmore.
Dne 15. října 1966 byl Mount Rushmore uveden v Národním registru historických míst. Úpravy památníku vyvrcholily v roce 1998 dokončením chodníků a různých zařízení pro návštěvníky, jako je návštěvnické centrum, muzeum a takzvaná Presidential Trail, tedy prezidentská stezka. Památník každoročně vyžaduje přítomnost horolezců, kteří kontrolují trhliny. Za svou historii byly sochy jednou vyčištěny od usazenin a lišejníků. Tyto práce provedl 8. července 2005 německý výrobce čistící techniky Kärcher GmbH.
Práce trvaly 14 let, ale z toho se pouze 6 let opravdu pracovalo. Pod vedením Gutzona Borgluma na něm pracovalo 400 pracovníků. Během výstavby došlo k několika zraněním, ale kupodivu k žádnému úmrtí. Původně bylo plánováno zhotovit sochy prezidentů od hlavy až k pasu, ale nedostatek financí neumožnil tento záměr dokončit. I tak se náklady se vyšplhaly až na 989.992,32 dolarů.
Výsledkem jsou 18 metrů vysoké hlavy prezidentů, kteří jsou zleva vobrazeni takto: George Washington, Thomas Jefferson, Theodor Roosevelt a Abraham Lincoln. Sousoší připomíná prvních 150 let historie Spojených států amerických. Památník se nachází v nadmořské výšce 1.745 metrů a zabírá plochu 5,17 km2. Spravuje ho National Park Service.