USA - Statue of Liberty

Jedním z nejnavštěvovanějších a nejznámějších míst ve Spojených státech Amerických je bezpochyby Liberty Enlightening the World, což znamená Svoboda přinášející světlo světu. My jí však známe spíše pod názvem Statue of Liberty, respektive Socha Svobody. Sochu najdeme na Ostrově svobody (Liberty Island) nedaleko New York City. Ačkoli návštěvníci si sochu spojují s newyorským Manhattanem, socha územně náleží ke státu New Jersey.
Roku 1776 zahájili američtí osadníci boj za nezávislost na Velké Británii, ve kterém jim byla svými vojsky velice nápomocná Francie. Jelikož Francouzi chtěli vyjádřit Americe své sympatie, navrhl sochař Fréderic Auguste Bartholdi hliněný model sochy, jehož výška dosahovala velikosti dospělého člověka. Modelem Bartholdimu byla tvář Isabelly Eugenie Boverové, vdovy po světově známém výrobci šicích strojů Issaku Singerovi. Inspirací Bartholdovi byl obraz malíře Delacroixe nazvaný Svoboda vede lid na barikády. Brzy následoval druhý model vysoký 3 metry a třetí model, jehož rozměry byly čtyřikrát menší než budoucí socha. Poslední model již byl vyráběn ve skutečné velikosti a poté byla podle něj socha vylita z mědi. Na stavbě se podílel také stavitel Eiffelovy věže Alexandr Gustav Eiffel, který postavil železnou rámovou konstrukci podpíranou centrálním stožárem. Na ní pak byla upevněna vnější 2,4 milimetru tenká měděná vrstva.
Socha váží 205 tun, je vysoká 46 metrů a v obvodu má 10,6 metru. Zajímavé jsou i další rozměry – například pravá ruka s pochodní je vysoká 12,8 metru, ukazováček měří 2,4 metru, nos 1,37 metru a ústa 91 centimetrů. Lady Liberty má na hlavě korunu se sedmi paprsky, které symbolizují svobodu vyzařovanou přes sedm moří do sedmi kontinentů. V levé ruce drží desky s nápisem JULY IV MDCCLXXVI, které představují vyhlášení Deklarace nezávislosti dne 4. července 1776. U nohou Svobody leží rozťatá pouta tyranie.
Socha, která měla připomínat přátelství, byla americkému velvyslanci předána 4. července 1886 v Paříži. Poté byla rozebrána na části, které byla pomocí francouzských lodí dopraveny do New Yorku. V přístavu byla socha opět sestavena a nakonec umístěna na podstavec na ostrově Bedloe’s Island (nyní Liberty Island, Ostrov svobody), který navrhl americký architektem Richard Morris Hunt. Podstavec je vysoký 47 metrů a socha i s ním dosahuje výšky 93 metrů. Dne 28. října 1886 sochu za hřmění 21 dělových salv odhalil prezident Grover Cleveland. Socha se brzy stala symbolem Spojených států Amerických. V Paříži se však dodnes nachází zmenšená kopie Sochy Svobody, která připomíná její francouzský původ.
V roce 1972 bylo v podstavci sochy otevřeno muzeum dějin přistěhovalectví. Roku 1984 byla Statue of Liberty zapsána na Seznam světového kulturního dědictví Unesco. Při oslavě stého výročí vztyčení sochy přísahalo věrnost Spojeným státům 5.000 nových Američanů a dalších 20.000 lidí se stalo americkými občany díky satelitnímu přenosu.
K soše Svobody jezdí pravidelně lodě z Manhattanu z Battery Parku i z New Jersey. V podstavci je možné v muzeu poznat dějiny předků od Indiánů až po masovou migraci ve 20. století, přičemž každou skupinu osadníku představují audiovizuální prostředky, fotografie, kostýmy, kresby, modely a další umělecká díla. Dále je možné se zde seznámit s historií a vývojem stavby.