USA - Brooklyn Bridge

Brooklyn Bridge je jedním z mnoha mostů přes řeku East River. Spojuje newyorský Manhattan s Brooklynem. Byl to vůbec první most, který spojil Manhattan s tehdy ještě samostatným městem Brooklyn.
Stavba mostu byla zahájen 3. ledna 1870. Most navrhl John August Roebling. Při vyměřování pilířů si však rozdrtil nohu a o tři týdny později zemřel. Práci po něm převzal jeho syn Washington, který se zmrzačil při práci v podvodním kesonu a stavbu již dále řídil pouze z nemocničního lůžka. Při stavbě mostu přišlo o život dvacet dělníků. Brooklyn Bridge byl prvním mostem, který využíval ocelová lana a byl o 50% delší, než jakýkoliv předchozí visutý most. Stavba byla dokončena 24. května 1883 a nový most se tyčil vysoko nad okolními cihlovými budovami. Na dalších 20 let se stal největším visutým mostem na světě. Prvním, kdo nově otevřený most přešel, byla Washingtonova manželka Emily Waren Roebling. Během prvního dne most využilo 150.300 lidí a na 1.800 vozidel. Nový most se nazýval New York and Brooklyn Bridge. Týden po dokončení dne 30. května 1883 vznikla panika, že se most zřítí. V nastalém chaosu bylo na mostě ušlapáno dvanáct lidí.
Dne 17. června 1977 byl most zanesen do national Register of Historic Places. V uplynulých letech se objevilo několik zpráv o plánovaných teroristických útocích na Brooklyn Bridge. První z útoků se odehrál roku 1994 a FBI ho v roce 2000 zařadila mezi teroristické útoky. K pokusu zničit most došlo také v roce 2003. Na jaře roku 2006 vydal Brooklyn Bridge při opravách jedno ze svých tajemství. Je jím protiatomový kryt, v němž byly nalezeny bedny se zásobami vody, jídla a lékařského materiálu. Plán byl vypracován pravděpodobně roku 1957, tedy v době, kdy Sovětský svaz vypustil na oběžnou dráhu satelit Sputnik a kdy vrcholila kubánská krize.
Dnes je Brooklyn Bridge jeden z nejstarších visutých mostů v USA. Pod jeho novogotickými oblouky je promenáda pro chodce a cyklisty, z níž se naskýtá krásný výhled na panorama Manhattanu, a pod tímto ochozem se nachází šestiproudá silnice.
Konstrukce mostu je často označována za osmý div světa. Byl postaven ve stylu gotiky, která se zde vyznačuje především špičatými oblouky v pilířích. Základním stavebním materiálem se stala žula, vápenec a přírodní cement. Hloubka založení mostu na straně Brooklynu je téměř 14 metrů a na straně Manhattanu téměř 25 metrů, přičemž oba pilíře ční do výšky 89 metrů. Závěsná lana jsou čtyři, každé je dlouhé cca 1.110 metrů, má 40 centimetrů v průměru a obsahuje 5.434 drátů. Most je dlouhý 1.856,6 metru a nad řekou se klene v délce 490 metrů. Šířka mostu je 26,35 metru. Silnice se nachází ve věžích necelých 37 metrů nad řekou. Celková hmotnost mostu bez zdiva je 14.680 tun a náklady na jeho výstavbu dosáhly výše 15,1 milionu dolarů.