USA - Barnegat Lighthouse

V červnu roku 1834 kongres vyhradil 6.000 dolarů na vystavění majáku na severním konci Long Brach Islandu v americkém státě New Jersey. Práce začaly velmi brzo a maják začal být využíván již o rok později. V roce 1855 byl vládní inženýr poručík Georgie G. Meade pověřen postavením nového majáku. V témže roce navrhnul plány a stavba začala koncem roku 1856. Jelikož moře ohrožovalo původní maják, byl starý maják shozen do moře a světlo z něj bylo v červnu 1857 dočasně umístěno na dřevěnou věž. Barnegat Lighthouse byl postaven v letech 1857 – 1858 Federálním majákovým výborem (Federal Lighthouse Board). Maják byl postaven oproti původnímu majáku o 30 metrů jižněji, protože síla moře by dále mohla působit problémy. Nová věž majáku byla čtyřikrát tak vysoká jako předešlý maják a šlo spíše o dva majáky v jednom. Uvnitř se totiž nachází válcovitá věž, která je kryta kuželovým zevnějškem. Maják byl poprvé rozsvícen dne 1. ledna 1859 a jeho světlo bylo viditelné ze vzdálenosti téměř 50 kilometrů.
Světlo na Barnegat Lighthouse bylo prvotřídním navigačním zařízením až do srpna roku 1927, kdy víceméně dosloužil. V tomto roce byla 8 mil od pobřeží ukotvena majáková loď a světlo na majáku bylo sníženo na 80%. Přesto však nezhaslo až do 1. ledna 1944. Majáková loď byla odstraněna až roku 1965. Roku 1988 byl maják z důvodu oprav uzavřen a pro návštěvníky byl znovu otevřen v roce 1991.
Ačkoli jeho světlo již nefunguje, stále maják přitahuje každé léto tisíce návštěvníků. Barnegat Lighthouse je totiž se svojí výškou 52,4 metru druhým nejvyšším majákem na území Spojených států Amerických. Samotná bílo červená věž majáku dosahuje výšky 49,7 metru. Vnější průměr stěny v základech je 8,5 metru a ve vyhlídkové místnosti 4,3 metru. Vnější tloušťka stěny v základech je 1,3 metru a ve vyhlídkové místnosti okolo 50 cm. Vnitřní tloušťka stěn v základech i ve vyhlídkové místnosti je 22,5 centimetru. Průměr vnitřní zdi je něco málo přes 3 metry. Na maják vede 217 schodů.