Thajsko - Bangkok

Bangkok je hlavní město Thajska. Celým jménem se thajsky nazývá Krung Thep Maha Nakhon Amorn Rattanakosindra Mahindrayutthaya Mahadilokpop Noparattana Radchhani Burirom Udom Rachnivet Mahastan Amorn Pimarn Avatarn Satit Sakututtiya Vishnukarm Prasit, což lze přeložit jako Město andělů, velké město, věčné a nádherné sídlo hinduistického boha Indry, vznešené město, kde je uloženo devět skvostných drahokamů, královské město s mnoha velkolepými paláci a stavbami, věčné město, kde sídlí bohové a má svůj domov hinduistický bůh Krišna, město stvořené bohem Višnou. Zkráceně se mu říká Krung Thep Maha Nakhon (กรุงเทพมหานคร) nebo jen Krung Thep (กรุงเทพ), což znamená Město andělů. Cizinci mu říkají Bangkok, což je zkomolenina názvu osady Bang Makok. Město leží na deltě řeky Chao Phraya (Čao Praja) a zaujímá rozlohu 1.568 kilometrů čtverečních. Má přes 8 milionů obyvatel, v aglomeraci dokonce 14 milionů, což je asi 10 % obyvatel Thajska.

První písemné zprávy o Bangkoku pocházejí z 15. století. Tehdy zde byla malá osada na obchodní stezce, která spadala pod nadvládu královského města Ayutthaya.

V roce 1538 byl postaven říční kanál. V 16. století byl také založen chrám Wat Pho, který je nejstarším chrámem v celém Thajsku.

Čilý obchodní ruch Ayutthaye způsobil roz-voj Bangkoku ve 2. polovině 17. století. V letech 1685 – 1687 byla na východním břehu postavena pevnost. Roku 1688 byl Bangkok obléhán, čímž došlo k posílení vlivu Fran-couzů, ale také k tak-zvané Siamské revoluci, při které byl svržen král Narai. Pevnost pak byla zase stržena. Během 17. století ale došlo i k výstavbě, byl postaven například chrám Wat Arun.

V roce 1767 padla Ayutthaya a král Taksin založil na západním břehu řeky Chao Phraya město Thonburi a prohlásil ho hlavním městem. Na západě nechal vykopat příkop a postavit hradby. Cizinci začali městu říkat Bangkok. Roku 1782 se stal králem Rama I., který nechal téhož roku město přesunout na východní břeh řeky, kde vzniklo město Rattanakosin. Označení Bangkok se přeneslo i na něj. Oficiálně byl Bangkok založen 21. dubna 1782. V témže roce byla zahájena výstavba Královského paláce a o dva roky později byl v jeho areálu postaven chrám Wat Phra Kaeo, do kterého byla z Wat Arun přemístěna socha smaragdového Buddhy. Stěhovalo se i čínské obyvatelstvo města, a to do oblasti dnešní čínské čtvrti Sampheng. Městský život se tehdy odehrával především na vodě, řada obyvatel města v plovoucích domcích na vodě i žila.

V 1. polovině 19. století bylo město postiženo dvěma epidemiemi cholery. Král Mongkut, který je známý jako Rama IV., městu udělil jeho plné oficiální jméno. Zkrácená verze oficiálního jména začala být používána až koncem 19. století. V té době byl u vlády Mongkutův syn Chulalongkorn, který nechal postavit několik staveb v západním stylu nebo říční kanály i silnice včetně hlavní třídy Ratchadamnoen Avenue.

V roce 1924 bylo otevřeno letiště Don Mueang, roku 1932 postaven most Memorial Bridge, který spojil Bangkok s protějším Thonburi. Roku 1940 byl postaven 24 metrů vysoký Památník demokracie připomínající státní převrat roku 1932 a 50 metrů vysoký Památník vítězství připomínající boje mezi Thajskem a Francií na indočínské hranici. V letech 1941 – 1945 byl Bangkok bombardován, roku 1942 ho postihly rozsáhlé povodně. Po skončení 2. světové války se Bangkok rychle rozvíjel díky mezinárodním smlouvám. V letech 1971 – 1972 došlo k formálnímu spojení dvou sousedních provincií a vzniku jedné společné. V roce 1997 byl postaven mrakodrap Baiyok Tower II.

Nejvýznamnějšími památkami města je Královský palác nazývaný také Velký palác. Do roku 1946 sloužil jako sídlo krále. Součástí paláce je řada staveb a chrámů, mezi nimi trůnní sál Dusit Maha Prasad, který byl první zděnou typicky thajskou stavbou, rozlehlý Chakri Maha Prasad (Trůnní sál Chakri), ve kterém se nachází zbrojnice, trůnní sál i urny s popelem členů královské rodiny, nebo chrám Wat Phra Kaeo, jinak také Wat Phra Si Rattanasatsadaram, ve kterém najdeme smaragdovou sochu Buddhy. Díky této soše je považován za nejposvátnější buddhistický chrám v Thajsku. Soška je ve skutečnosti ze zeleného jadeitu, je 66 centimetrů vysoká, 48 centimetrů široká a první zpráva o ní pochází už z roku 1434. Součástí areálu je také Phra Maha Monthien, což je komplex tří staveb – rezidence Chakraphat Phiman, korunovační místnosti Amarin Winichail a jídelny Phaisan Thaksin.

Další významnou stavbou je chrám Wat Phrachetuphon Wimonmangkhalaram, který je známý pod názvem Wat Pho. Pochází ze 16. století, je nejstarším v Bangkoku a jedním z největších v Thajsku.. Nachází se v něm 46 metrů dlouhá a 15 metrů vysoká socha ležícího Buddhy v pozici dosažení nirvány. Socha pochází z 19. století a byla zhotovena z cihel, které byly překryty sádrou, lakem a plátkovým zlatem. V rozlehlém areálu chrámu se nachází 91 pagod zvaných čedi a také výukové centrum, které je zaměřené například na tradiční thajské masáže.

Na protějším břehu leží chrám Wat Arunrachawararam, zkráceně Wat Arun, tedy Chrám úsvitu. Pochází ze 17. století a jeho současná podoba pak z 19. století. Uprostřed chrámu stojí 82 metrů vysoká zdobená věž prang obklopená čtyřmi menšími věžemi. Stavby jsou zdobeny porcelánovými střepy, které v minulosti sloužily jako zátěže připlouvajících lodí. Součástí chrámu je také hřbitov. Pod hlavní sochou jsou uloženy ostatky krále Ramy II.

Nejvyšší stavbou je mrakodrap Baiyok Tower II. Byl postaven v letech 1990 – 1997, měří 304 metrů, i s anténou 328 metrů a má 85 pater.

V Bangkoku najdeme i několik proslulých čtvrtí. Nejznámější z nich je Patpong, ve které neplatí thajský zákon zakazující prostituci. Vyhledávaná je také čínská čtvrť v okolí ulice Yaowarat, v níž se sdružuje čínská menšina.

Další fotky