Turecko - Kekova

Kekova je oblast ležící asi 80 kilometrů jihozápadně od tureckého města Antalya nedaleko malého města Demre. Celý region má rozlohu 260 kilometrů čtverečních a kromě ostrova Kekova zahrnuje také obce Üçağiz a Kaleköy a pozůstatky čtyř starověkých měst Teimioussa, Simena, Aperlae a Dolchiste. Ostrov Kekova má rozlohu 4,5 kilometru čtverečních a je neobydlený.

V dávné minulosti mezi ostrovem Kekova a vesnicí Üçağiz nacházela v mořské laguně rybářská vesnice Simena. Postupem času se rozrostla v lýkijské město. Ve 2. století před naším letopočtem se vlivem tektonické činnosti odtrhnul malý ostrůvek, dnešní ostrov Kekova, vlivem čehož došlo k rozdělení města na dvě části. Silné zemětřesení tehdy také způsobilo potopení většiny města pod hladinu moře. Ačkoli město bylo z části obnoveno, později bylo kvůli arabským nájezdům opuštěno.

Ostrov Kekova krátce okupovali Italové kvůli sklizni dřeva, ale roku 1932 byl ostrov úmluvou přičleněn k Turecku. Turecké ministerstvo životního prostředí a lesa prohlásilo 18. ledna 1990 celou oblast okolo ostrova Kekova za chráněné území. Poté bylo zakázané potápění i plavání v oblasti a podléhalo speciálnímu povolení, později byl však zákaz zrušen s výjimkou oblasti potopeného města.

Na turecké pevnině se v zátoce nachází vesnice Üçağiz, která stojí nedaleko starověké Teimioussy, jejíž pozůstatky se nacházejí na východě.

Na pevninských základech starověkého města Simena stojí na menším poloostrově vesnice Kaleköy zkráceně nazývaná Kale, jejíž název v překladu znamená „Hradní ves“. Na vysokém kopci nad vsí stojí hrad, který byl postaven na středověkých základech. V jeho interiéru se nachází amfiteátr se sedmi řadami sedadel. Součástí Kaleköy jsou také pozůstatky dalšího antického města Aperlae.

Na severní straně ostrova Kekova se v laguně na dně moře nacházejí pozůstatky původního starobylého města Dolchiste či Dolikisthe. Voda je zde mělká a průzračná, takže jsou zde k vidění základy potopených budov, dlážděná prostranství i schodiště. Částečně zatopené je také pohřebiště – jeden ze sarkofágů stojí přímo ve vodě, zbylé hrobky se nacházejí na kopci východně od vesnice Üçağiz. Podmořské rozvaliny města jsou dobře viditelné z nedalekého břehu či z lodě. Při prozkoumávání pozůstatků starých civilizací je potřeba respektovat případené zákazy, například zákaz potápění či plavání.

Na severozápadě ostrova Kekova se nachází Tersane, což v překladu znamená „loděnice“. V jeho zátoce se nacházelo starobylé město Xera a loděnice.

V okolí ostrova Kekova je také možné pozorovat létající ryby.