Čína/Tibet - Norbulingka

Norbulingka či Norbulinka je buddhistický palác s rozlehlým parkem nacházející se v Číně, v autonomní oblasti Tibet, v hlavním městě Lhasa. Tibetsky se nazývá ནོར་བུ་གླིང་ཀ་, wylie: Nor-bu-gling-ka, čínsky 羅布林卡 a zjednodušeně 罗布林卡, což znamená Park klenotů. Norbulingka leží v západní části Lhasy asi 3 kilometry od paláce Potála v nadmořské výšce asi 3650 metrů nad mořem.

Norbulingku nechal postavit sedmý Dalajlama Lozang Kalzang Gjamccho roku 1755, zřejmě za účelem odpočinku a léčby zdravotních problémů. Ačkoli palác ještě nebyl dokončen, strávil zde celé léto a studoval budhistické texty. Stavbu dokončil v roce 1783 jeho následovník, osmý Dalajlama Džampal Gjamccha, který navíc rozšířil zahrady a nechal vyhloubit jezera. Po dostavbě začal palác v 80. letech 18. století sloužit jako letní sídlo Dalajlamů, zatímco Potála byla jejich zimním sídlem. Při příležitosti stěhování Dalajlámy se každoročně na jaře a na podzim konaly velké průvody.

Za třináctého Dalajlamy Thubtäna Gjamccha, který převzal funkci roku 1895, byly postaveny tři nové paláce v severovýchodní části parku a také byl významně rozšířen park.

V roce 1950 vpadli do Tibetu Číňani. Do funkce v tomto roce nastoupil čtrnáctý Dalajlama Tändzin Gjamccho, který nechal roku 1956 postavit novou část Norbulingky, takzvaný Nový letní palác. Rakušan Heinrich Harrer zde v 50. letech pro Dalajlamu postavil malé kino. Dne 10. března 1959 vypuklo tibetské národní povstání proti Číňanům a palác byl 17. března čínským dělostřelectvem ostřelován. Dalajlama pak v noci v přestrojení za vojáka v doprovodu své rodiny opustil palác a emigroval do Indie, kde obdržel politický azyl a vytvořil exilovou vládu. Samotný palác byl dělostřelectvem vážně poškozen a vyhořel.

Roku 2001 byla Norbulingka zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Roku 2003 byla zahájena postupná obnova zničených budov a zahrad.

Norbulingka je komplex několika budov roztroušených v rozlehlém parku o rozloze 3,6 kilometru čtverečních. Celý prostor je obehnán dvěma zdmi, přičemž ty vnitřní jsou natřené žlutou barvou, což je barva vyhrazená pro Dalajlamu. Nachází se zde chrámy, palácové budovy a pavilony s 374 místnostmi, zahrady s parkovou úpravou, jezírky, mnoha stromy a květinami, ale i zoologická zahrada. Původně byla určena pro zvířata, která Dalajlama dostal darem, nyní zde žijí různé druhy vzácných tibetských zvířat. Naproti vstupní bráně se nachází dvoupatrový palác Khamsum Zilnon. U vchodu se nachází třípatrový palác Kelsang Phodang s modlitebnami, čítárnami i ložnicí a severozápadně od něj stojí paláce Chensil Phodrong a uprostřed jezera Tsokyil Phodrong. Více na sever stojí Takten Migyur Phodrong, takzvaný Nový letní palác z roku 1954. V západní části komplexu se nachází palác Golden Phodron. V některých prostorách se nacházejí interiérové nástěnné malby. Součástí paláce je rozsáhlá sbírka fresek, koberců, lustrů a dalších předmětů.

Další fotky