Čína - Letní palác

Letní palác je rozsáhlý komplex nacházející se v Číně, na severozápadě města Peking. Čínsky se nazývá 頤和園, zjednodušeně 颐和园, v pinyin Yíhé Yuán, oficiální přepis je Yiheyuan a český přepis Ji-che-jüan.

První letní palác byl postaven již ve 12. století za dynastie Sung a v dalších obdobích docházelo k jeho rozšiřování.

Současný Letní palác byl postaven na příkaz císaře Čchien-lunga v letech 1751 – 1764, který ho nechal postavit pro svou matku k šedesátým narozeninám. Nazval ho Čching-ji-jüan, tedy Zahrada průzračných vln nebo Zahrada čisté vody. Komplex sloužil jako letní sídlo císařské rodiny. Během takzvané druhé opiové války, tedy jedné z válek, kterou rozpoutala Čína jako projev odporu proti dovozu a prodeji opiátů, byl Letní palác pod tlakem anglických a fran-couzských vojenských jednotek, které ho roku 1860 vypálily. Jedna z císařových konkubín Cch‘-si (Cixi) porodila císaři Sien-fengovi následovníka trůnu, který formálně usedl na trůn roku 1861. Cixi však vládla za něj a po jeho smrti dosadila na trůn svého tříletého synovce Kuang-süa, za něhož dále vládla. Roku 1888 rozhodla o kompletní obnově celého komplexu Letního paláce a využila k tomu veškeré peníze vybrané na daních, které byly určeny pro nutnou obnovu čínského válečného námořnictva. Obnovený palác se začal nazývat Zahrada pěstěného souladu.

Během takzvaného boxerského povstání, které bylo obranou Číny před pronikáním světových velmocí na její území, byl na přelomu 19. a 20. století Letní palác znovu poničen. Hned po skončení povstání byla roku 1902 zahájena obnova komplexu. Cixi v paláci přechodně pobývala a roku 1908 zde zemřela. Poslední císař vládl už jen do roku 1912 a v roce 1924 byl komplex Letního paláce zpřístupněn veřejnosti. Roku 1998 byl celý komplex zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

Palácový komplex zaujímá rozlohu 2,9 kilometru čtverečních, z čehož asi tři čtvrtiny tvoří vodní plochy, především uměle vytvořené jezero Kchun-ming (Kunming), jehož malou část překlenuje 150 metrů dlouhý Mramorový most sedmnácti oblouků, který spojuje malý ostrov s pobřežím. Mezi dalšími mosty, které se v areálu Letního paláce nacházejí, najdeme třeba most připomínající svým vzhledem vyhrbený kočičí hřbet.

V nejsevernější části areálu se nachází ulička Suzhou (Su-čou). Jde o vodní kanál ve stylu italských Benátek, který je lemovaný obchody a restauracemi.

U východního břehu jezera Kunming se nachází mramorová loď, jejíž interiéry byly zdobeny zrcadly a mnoha uměleckými předměty. Na tomto břehu jezera se nachází také krytá, 728 metrů dlouhá promenáda, která je ozdobena více než 8.000 malbami.

Dominantou Letního paláce je návrší Wan-šou, tedy Hora dlouhověkosti nebo Hora dlouhého života, které se tyčí nad jezerem Kunming. V jejím nejvyšším bodě stojí Chrám Yunhui, ústřední stavbou je však Chrám buddhistické ctnosti, jinak také Věž buddhistické vůně nebo Síň pálení kadidla Buddhovi. Stavba je vysoká 41 metrů a je z ní krásný výhled na celý komplex Letního paláce. V okolí se nachází také mnoho dalších chrámů, například pavilon Zhuanlunzang, a v prostoru mezi vrcholkem a severním pobřežím jezera Kunming se rozprostírá chrám Paiyun. V areálu Letního paláce najdeme obrovské množství dalších menších paláců, pagod a altánů, v nichž je dohromady více než 3.000 místností. Součástí komplexu je také divadlo, které má tři jeviště nad sebou. Nachází se v zahradě ctnosti a harmonie, jinak také v Zahradě harmonických zájmů, která leží v severovýchodní části komplexu.

Další fotky