Čína - Terakotová armáda

Terakotová armáda je mauzoleum nacházející se v čínské provincii Shaanxi (Šen-si) nedaleko města Si-an (Xi'an). Zaujímá rozlohu 46 kilometrů čtverečních, od severu na jih měří 350 metrů, od východu na západ 345 metrů a je hluboká 76 metrů. Je jedním z největších a nejbohatších mauzoleí světa a bývá přezdíváno osmý div světa.

Mauzoleum nechal postavit první čínský císař Qin Shi Huang Di (Čchin Š'-chuang-ti) ve 3. století před naším letopočtem, pravděpodobně okolo roku 220 před naším letopočtem. Součástí hrobky se stala terakotová armáda, která měla císařovu hrobku chránit. Výstavba trvala asi 40 let, a ačkoli na stavbě pracovalo asi 700 tisíc lidí, nebyla hrobka hotová ani v době císařovy smrti. V hrobce byli pohřbeni také mnozí její stavitelé a císařův doprovod.

Mauzoleum objevili zcela náhodně v březnu 1974 rolníci při kopání studny. Údajně se propadli do starověké chodby plné terakotových vojáků, ve skutečnosti však zřejmě narazili pouze na střepy. Na místě se náhodou nacházel pracovník ochrany historických památek, díky němuž byli povolání archeologové, kteří naleziště zasypali a prostor začali systematicky odkrývat až o dva roky později, kdy byly objeveny i další dvě lokality. Zpočátku se však při odkrývání nepostupovalo nijak šetrně a došlo k mnoha nenapravitelným škodám. Roku 1980 byl objeven bronzový vůz. V roce 1987 byla hrobka zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. V roce 1994 byla zpřístupněna druhá jáma.

V současné době je odkrytá necelá čtvrtina odhadovaného prostoru, ale v dalším odkrývání se nepokračuje. Průvod vojáků podle odhadů archeologů vede pravděpodobně až k samotné, 2 kilometry vzdálené, hrobce císaře Qina, která by se měla nacházet na pahorku. S jejím odhalením se ovšem také váhá. V současné době je naopak stále palčivěji řešena problematika uchování hrobky pro budoucí generace, jelikož dochází k poškozování soch vlivem znečištěného ovzduší a vlhkosti, některé se začínají dokonce rozpadat, a v úvahu tak přichází i možnost zasypání.

Mauzoleum sestává ze čtyř oddělených jam zakrytých velkými halami, přičemž jedna z nich je prázdná, pravděpodobně nedokončená. Ve zbylých třech jámách, které jsou přístupné veřejnosti, se nachází přes 8.000 soch válečníků, vyrobených z terakotové hlíny. Sochy byly ve své době vybudovány v nadživotní velikosti – jsou vysoké 166 – 187 centimetrů a váží 100 – 300 kilogramů. Sochy byly původně barevné a vybavené funkčními zbraněmi ze dřeva a bronzu. Barvy na některých sochách byly patrné ještě v době jejich odkrytí, ale údajně došlo vlivem ovzduší a vlhkosti ke zničení během několika desítek minut. Unikátní je především skutečnost, že každá socha je jiná, má jinou postavu, mírně odlišný oděv, odznaky hodností i tvář. Ve tvářích vojáků je podle pověsti skryto poselství. Součástí mauzolea jsou i sochy koní v postrojích, asi 100 dvoukolových vozů, přes 40.000 zbraní a další dobové předměty.

Největší je první jáma, která zaujímá rozlohu 14.260 metrů čtverečních. Naleziště je 230 metrů dlouhé, 62 metrů široké a nachází se zde asi 6.000 soch, jejich koňů a asi 50 vozů. Vojáci jsou sestaveni do formací a hledí směrem na východ. Nejvíce vepředu se nacházejí tři řady vojáků po asi 70 mužích a za nimi jsou v jedenácti chodbách zástupy dalších vojáků, přičemž sochy v obou krajních chodbách jsou otočeny proti sobě. V přední části jámy najdeme vyznačené místo, kde došlo k nálezu celé hrobky.

Druhá jáma je o mnoho menší, zaujímá rozlohu 6.000 metrů čtverečních, ale zčásti ještě není odkryta. Má tvar písmene L a nachází se zde 1.300 soch (některé zdroje uvádějí 1.000 nebo 900), 116 osedlaných koní a 356 koní zapřažených do 89 bojových vozů.

Nejmenší je třetí jáma, která má rozlohu 520 metrů čtverečních a její části také čekají na odkrytí. Nachází se zde 69 (některé zdroje uvádějí 68 nebo 64) soch s koňmi a vozem, které zřejmě představují velení vojska.

Součástí hrobek jsou také různé expozice, ve kterých je například možné si vybrané sochy prohlédnout zblízka.

Další fotky