Nepál - Bhaktapur

Bhaktapur je starobylé nevarské královské město ležící v Nepálu. Nepálsky se Bhaktapur nazývá भक्तपुर, což znamená Město oddaných, někdy se mu říká také Bhadgaon, nepálsky भादगाँउ. Névársky (nēpālbhāšā, bhasa, newar) pak ख्वप, tedy Khwopa. Leží ve střední zóně Bagmati na východním konci Káthmándského údolí asi 10 kilometrů východně od hlavního nepálského města Káthmándú. Žije zde asi 80.000 obyvatel.

Město založil pravděpodobně ve 12. století nebo na počátku 13. století Ánand Dév z dynastie Malla. Z roku 1427 pochází Palác 55 oken, který nechal postavit král Yakshya Malla. V tomto roce také vysvětil chrám Dattatraya, který pak roku 1458 král Vishwa Malla zrenovoval.

Bhaktapur ležel na obchodní stezce mezi Tibetem a Indií, takže dobře prosperoval. Ve 14. století započalo období velkého rozkvětu. Bhaktapur byl za Mallského království hlavním městem Nepálu.

Král Jakša Malla rozdělil ve 2. polovině 15. století království mezi své tři syny na tři části, jejichž královskými městy byl Bhaktapur, Káthmándú a Pátan. Království si navzájem konkurovala, což mělo za následek velký rozvoj Bhaktapuru. Bhaktapurské království bylo největším z nich, zároveň však od zbylých dvou dostatečně izolováno, proto se zde vyvinula jiná nepálská výslovnost nazývaná bhasa. Roku 1696 byla postavena takzvaná Lví brána na náměstí Durbar.

Roku 1702 nechal král Bhupatindra Malla postavit slavný pětipatrový palác Nyatapola. Roku 1737 umístil král Ranjit Malla na své místo zvon Taleju.

V 17. století došlo k přestavbě Paláce 55 oken.

Roku 1934 bylo město postiženo silným zemětřesením, které zničilo mnoho bhaktapurských staveb. V roce 1979 byl Bhaktapur jako součást Káthmándského údolí zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

Centrem Bhaktapuru je náměstí Durbar (Darbar). Na západě se u vstupní brány nachází chrámy Jagannatha, Rameshvara, Kadamatha, Badrinatha a Shiva. Hlavní stavbou náměstí je hinduistický chrám Taleju (Talédžu), který je obklopený stavbami národní galerie, Palácem 55 oken a Královským palácem se Zlatou fontánou občas nazývanou také Hadí či Kobří bazén nebo nádrž. Na nádvoří Paláce 55 oken se vstupuje zlatou bránou Lu Dhowka (Sundhóka), kterou nechal postavit král Ranjit (Randžit) Malla. Před Palácem 55 oken se nachází několik dalších chrámů, mezi nimi například Vatsala, u nějž stojí zvon Taleju, který sem zavěsil král Ranjit Malla roku 1737, nebo chrám Yaksheshava (Jakšéšvara), jinak také Pashupati, který byl postaven Yakshyou Mallem jako replika chrámu v Pašupatináthu a je zdobený erotickými dřevořezbami. Ve východní části náměstí se nachází chrámy Siddhilakshmi Shikhara, Vatsala Shikhara, ruiny chrámu Shiva a Lví brána z roku 1696.

Druhou centrální částí města je náměstí Taumadhi Tol, na kterém dominuje chrám Nyatapola (Njatapóla) z roku 1702. Jde o údajně nejvyšší chrám v Nepálu a je zasvěcen bohyni Lakšmí. Tvoří ho pětipatrová 30 metrů vysoká pagoda postavená na pěti patrech teras, které jsou zdobené sochami – dvěma zápasníky (Jaya a Phatta Malla), dvěma slony, dvěma lvy, dvěma Gryfy a tygří a lví božskou sochou Baghini a Singhiny. Nejnižší sochy zápasníků jsou desetkrát silnější než jakýkoli jiný muž a každá vyšší dvojice soch je považována za desetkrát silnější než ta pod nimi. Dále zde najdeme třípatrový chrám Bhairav Nath (Bhairava) zasvěcený Šivovi, který nechal postavit král Jagat Jyoti Malla a přestavět král Bhupatindra Malla, a chrám Til Mahadev Narayan. Uprostřed náměstí se nachází malý chrám, který byl při zemětřesení roku 1934 natolik poškozen, že byl následně zrekonstruován na kavárnu.

Třetím významným bhaktapurským náměstím je Dattatraya, které leží na východě města. V jeho středu stojí chrám Dattatraya, který král Yakshya Malla zasvětil roku 1427. Dattatraya znamená Svatá trojice a je inkarnací tří hlavních hinduistických bohů Brahmy, Šivy a Višny. V jeho bezprostřední blízkosti stojí klášter s Pavím oknem Majúr Džhjal, které nechal zhotovit Vishwa Malla.

V Bhaktapuru se nachází také náměstí Talako zvané Hrnčířské. Přímo na ulici pracují hrnčíři, vytáčejí na hrnčířských kruzích hliněné nádoby, suší je na slunci a vypalují v pecích.

Další fotky