Čína/Tibet - Lhasa

Lhasa je město ležící v Číně v autonomní oblasti Tibet, jejíž je hlavním městem. Tibetsky se nazývá ལྷ་ས་ [l̥ásə] nebo [l̥ɜ́ːsə], wylie: lha sa, čínsky 拉薩, zjednodušeně 拉萨 a v pinyin lāsà. Leží v himálajském údolí na řece Kyi (Kjičchu), která je někdy také nazývaná Lhasa a je přítokem řeky Yarlung Zangbo (Tsangpo, Brahmaputra), v nadmořské výšce 3.650 metrů (některé zdroje uvádějí 3.490 metrů). Okolní hory dosahují výšky až 5.500 metrů, ale Lhasa má přesto poměrně mírné klima. Kvůli vysoké nadmořské výšce se ve vzduchu ve srovnání s výškou u hladiny moře nachází pouze 68 % kyslíku. Lhasa má asi čtvrt milionu obyvatel, včetně aglomerace pak asi půl milionu, většina z nich jsou Číňani.

V první polovině 7. století se vůdcem tehdejší tibetské říše stal Songtsän Gampo, který v roce 637 přemístil hlavní město z hradu Chingwa Taktse do oblasti dnešní Lhasy, která se tehdy nazývala Rasa, což znamenalo „místo bohů“, konkrétně do místa dnešního paláce Potála. Roku 641 byly postaveny paláce Jokhang (Džokhang) a Ramoche (Ramočhe). Songtsän zemřel roku 649 a tehdejší Červený palác paláce Potála byl údajně poté vypálen čínskými vojsky, nicméně zpráva o této události není zanesena v tehdejších záznamech a mnozí se domnívají, že není pravdivá.

Od roku 822 se začal používat název Lhasa. V 9. století, za vlády Langdarma, byla mnohá posvátná místa Lhasy zničena. Lhasa pak po dlouhá staletí nebyla politickým centrem Tibetu, ale její náboženský význam přetrvával.

V 11. století se v čistě buddhistické kultuře začal projevovat islám a ve Lhase žily dvě muslimské komunity.

Roku 1247 se Tibet spojil s Mongolskou říší, která mu poskytovala ochranu.

Na důkaz buddhistického obrození byl roku 1409 byl východně od Lhasy založen klášter Gandän a následně vznikly i kláštery Däpung (1416) a Sera (1419), které se staly centrem tibetských škol Gelugpa.

Pátému Dalajlámovi, kterým byl Lobsang Gyatso, se podařilo sjednotit Tibet a roku 1642 přestěhoval administrativní centrum do Lhasy. Následně byla roku 1645 zahájena rekonstrukce Červeného paláce v paláci Potála a v roce 1648 byla dokončena výstavba Bílého paláce zvaného Potrang Karpo, takže Dalajláma začal Potálu využívat i jako své zimní sídlo. V letech 1690 – 1694 byl postaven nový Červený palác nazývaný Potrang Marpo, čímž vznikl dnešní komplex paláce Potála. Došlo také k rozšíření a výrazné přestavbě paláce Jokhang, jehož současná podoba pochází z této doby.

Na počátku 18. století byla Lhasa významným obchodním centrem a udržovala obchodní styky s mnoha zeměmi. Roku 1720 dobyla Lhasu čínská vojska a vyhnala Mongoly. Dne 11. listopadu 1750 byl ve Lhase zavražděn dočasný vysoký čínský úředník, takzvaný amban, což vyvolalo nepokoje, při kterých zemřelo více než 100 lidí. Roku 1755 byl sedmým Dalajlámou založen palác Norbulingka, který sloužil jako letní sídlo Dalajlámů.

Až do 19. století neměly do Lhasy přístup cizinci, ale vlivem obchodu se Lhasa stala velmi kosmopolitním městem a žilo zde mnoho různých etnických a náboženských skupin.

Roku 1913 vyhlásil třináctý Dalajláma nezávislost Tibetu. Čilý obchodní ruch Lhasy ukončilo vyhlášení nezávislosti Tibetu 4. listopadu 1949, na což roku 1950 reagovala Čína vysláním svých vojsk a obsazením Tibetu. Docházelo k mnoha povstáním a vzpourám, obyvatelé trpěli hladomorem, nedostatečnou lékařskou péčí, byli uvězňováni, přemístěni do pracovních táborů nebo násilně přesidlováni, došlo k ničení knihoven a buddhistických paláců, na místě 19 městských parků Lhasy byly postaveny kasárna, ubytovny a úřady. Čínský nátlak vyústil v lidové povstání, které ve Lhase vypuklo 10. března 1959. Bylo potlačeno a Dalajláma byl přinucen opustit Lhasu, respektive Tibet. V letech 1987 – 1989 byla Lhasa dějištěm velkých demonstrací proti čínské vládě.

V červenci 2006 byla dokončena unikátní vysokohorská železnice spojující Lhasu a Golmud ležící v čínské provincii Qinghai (Čching-chaj).

Ve Lhase se nachází velké množství historických buddhistických památek. Centrem města je náměstí Barkhor se stejnojmenným poutním okruhem a s palácem Jokhang. Na severozápadě města leží klášter Sera, na severozápadním konci města palác Potála a na západě letní palác Norbulingka, který se rozprostírá ve velkém parku, jehož součástí je také zoologická zahrada. V okolí Lhasy najdeme další paláce, například Däpung.

Další fotky