Izrael - Mrtvé moře

Mrtvé moře, hebrejsky Jam ha-Melach a arabsky Al-Bár al-Majit, je jezero ležící na hranici Izraele a území Palestiny s Jordánskem na východě.

Před třemi miliony let bylo celé údolí zaplavováno Rudým mořem. Před dvěma miliony let se od Afriky odtrhla východní Afrika a Arabský poloostrov, což způsobilo vyzvednutí dna údolí a z původního zálivu vzniklo v tektonické propadlině Al-Ghaur jezero. Původní jezero, které bylo v místě Mrtvého moře, bylo sladké, ale postupně se obsah soli zvyšoval. V době ledové se hladina jezera ustálila asi mezi 150 – 250 metry pod hladinou moře.

Hlavním přítokem je řeka Jordán, která je nejdelší řekou Izraele, na jehož území teče v délce 420 kilometrů. Řeka tvoří hranici mezi Izraelem a územím Palestiny ležícími na západním břehu a Jordánskem na východě. Do Mrtvého moře přitéká Jordán ze severu a je jediným celoročním přítokem jezera. Voda řeky Jordán je zadržována v Galilejském jezeře a do Mrtvého moře přitéká vody velice málo.

Mrtvé moře leží v Jordánském údolí. Na západě a na východě se od břehů zvedají hory. Sever a jih jezera je rovinatý. Jižně od Mrtvého moře se rozprostírá Negevská poušť.

Mrtvé moře se nachází 418 metrů pod hladinou moře a je nejníže položeným místem na zemském povrchu. Má celkovou rozlohu 1.050 km2. Skládá se ze severní a jižní části. Severní část má rozlohu 810 km2. Jezero je 67 kilometrů dlouhé a 18 kilometrů široké. Vzhledem k rychlému úbytku vody se velikost jezera mění. Mrtvé moře je hluboké až 380 metrů a je tak nejhlubším jezerem s vysokým obsahem soli.

Vzhledem k tomu, že přitékající vody je málo a i když je bezodtoké, způsobuje zdejší klima rychlé odpařování vody, dochází k trvalému poklesu hladiny jezera. Srážky se pohybují v rozmezí 50 – 100 milimetrů ročně.

Jezero je velice slané. V závislosti na hloubce a teplotě obsahuje voda 30 – 35% soli. Průměrná salinita je 33,7%, čímž patří k nejslanějším jezerům na světě. Mrtvé moře obsahuje 8,6x více soli než voda oceánů a 10x více soli než Středozemní moře.

Díky vysokému obsahu soli je také vyšší hustota vody, která má vyšší vztlakovou sílu na plovoucí předměty. Voda nadnáší tak moc, že k udržení se na hladině není potřeba naprosto žádného úsilí.

Jelikož je moře velice slané, není zde kromě několika druhů baktérií zcela žádný život. V roce 1980 se v důsledku hojných dešťů a zředění vody se rozmnožila řada Dunaliella, která způsobila změnu barvy hladiny v červenou. Od té doby se však řasa neobjevila.

K léčebným účelům se používá bahno, sůl a voda. Voda Mrtvého moře má vysoký obsah minerálních látek, které jsou prospěšné lidskému organismu. V jižní části jezera probíhá těžba soli pro farmaceutický a kosmetický průmysl. Mrtvé moře pomáhá léčit akné, různé bolesti, celulitidu, dýchací nemoci, ekzémy, kloubní nemoci, lupénku a pomáhá při nervových potížích.

V okolí jezera žijí leopardi, lišky, kozorožci, šakalové nebo velbloudi.