Čína/Tibet - Gyantse

Gyantse, někdy také Gyangtse nebo Gyangdzê, česky Gjance, je město nacházející se v čínské Tibetské autonomní oblasti. Tibetsky se nazývá རྒྱལ་རྩེ་, v tibetském pinyin Gyangzê, wylie Rgyal rtse a čínsky 江孜镇 a pinyin Jiāngzǐ Zhèn.

Leží asi 250 kilometrů jihozápadně od Lhasy a po Lhase, Žikace a Čhamdu je čtvrtým největším městem Tibetu. Má asi 8.000 obyvatel a leží v nadmořské výšce 3.977 metrů v rozlehlém údolí, které je obklopené horami, z nichž je na město pěkný výhled.

Oblast byla osídlena již před mnoha staletími a zdejší osada stála na významné obchodní stezce mezi Barmou, Indií a Tibetem. Až v 15. století se Gyantse stalo významným, protože se stalo hlavním městem malého království, které bylo založeno zdejšími válečníky.

Roku 1954 bylo město téměř zničeno silnou povodní. Při takzvané Kulturní revoluci v 60. letech 20. století bylo město vážně poškozeno, a to včetně významných staveb jako je zdejší pevnost a klášter.

Na skalnatém ostrohu nad městem byla v nadmořské výšce 4.140 metrů zřejmě v 9. století Pelkorem-tsenem, synem protibuddhistického krále Langdharmy, postavena pevnost Gyel-khar-tse označovaná pouze jako „dzong“, což znamená „pevnost“, v pinyin pak Jiāngzī Zōng. V roce 1268 pak byla postavena asi 3 kilometry dlouhá obranná zeď. V roce 1365 pak zdejší princ Phakpa Pelzangpo postavil velký palác a přivedl sem známého buddhistického učitele Butona Rinchendruba. Později, roku 1390, byla původní pevnost přestavěna a rozšířena a stala se královskou rezidencí. Sloužila především na obranu Lhasy a údolí Tsangpo před nájezdy z jihu. Vedle pevnosti byl postaven klášter Samphel Rinchenling. V letech 1903 – 1904 byla v průběhu expedice vedené plukovníkem Sirem Francisem Younghusbandem obsazena Brity a po podpisu příměří zde byla zřízena britská obchodní kancelář. V roce 1967 byla při Kulturní revoluci pevnost poškozena vojsky. Později ale došlo k postupné obnově a dnes jde o jednu z nejlépe dochovaných pevností v Tibetu, která je navíc výraznou dominantou Gyantse. V areálu pevnost najdeme Rinpočeho sál postavený během dynastie Ming s řadou předmětů připomínajících invazi britské armády, vládní zasedací síň, útes, ze kterého skákali Tibeťané, aby je nezajala britská armáda, protibritskou dělovou baterii nebo kamennou desku, která sloužila k deníkovým záznamům takzvaných ambanů (vysokých úředníků).

Město je vyhledávané především pro svůj klášter Pelkor Chöde (Pelkor Choede, Palkhor-čchöde, Phelkor, pinyin Báijū Sì), někdy také Palcho nebo Shekar Gyantse. Ten byl založen roku 1418 princem z Gyantse, který byl oddaným učedníkem Kedrub Je, který byl učedníkem Je Tsongkhapy. Kedrub Je pak byl rozpoznán jako první Pančenláma. Areál kláštera byl dokončen v roce 1427 a později se významně rozrostl až na 18 různých škol náležících k sektám gelugpa, sakyapa a zhalupa. Šlo o jediný klášter, kde byli současně ubytování mniši různých sekt. Areál kláštera byl vážně poškozen roku 1904 při britské invazi a roku 1959 při kulturní revoluci, později byla ale zahájena jeho obnova a dochovaly se i některé původní malby a sochy. Dominantou kláštera je stúpa Kumbujm či Kumbum (Kumbum Chörten), pinyin Jiāngzī Qiānfótă, někdy nazývaná také Myriad Buddha Stupa, která byla dokončena roku 1427. Slovo „kumbum“ znamená „sto tisíc Buddhů), protože v jejím pětipatrovém interiéru se nachází 108 výklenků a 75 kaplí a v nichž jsou tisíce soch a obrazů Buddhy. Stúpa, takzvaný chörten, je se svou výškou 32 metrů největší v Tibetu a její horní patra nabízejí krásný výhled na klášter, pevnost i město. Do horního šestého patra se lze dostat značenou cestou ve směru hodinových ručiček. Hlavní stavbou kláštera je shromažďovací, takzvaná Cuoginova síň. V přízemí se nachází sál Chanting se 48 sloupy, které jsou zdobené thangkami, a s 8 metrů vysokou sochou Sakyamuniho, která je vyrobena z 1,4 tuny bronzu. Ve druhém patře najdeme kaple se sochami Buddhy a v posledním pak poklad v podobě nástěnných maleb, tapisérií či thangk.

Za zmínku stojí také Pala Manor či Palha Manor, v pinyin Pàlā Zhuāngyuán, což je jakési nevolnické panství. Patřilo šlechticům rodu Pala a v době svého největšího rozmachu pod něj spadalo dalších 37 malých panství a více než 100 nevolníků. Šlo o významnou rodinu, ještě na konci 19. století měli všichni členové této rodiny asi 3.000 nevolníků a téměř 15.000 kusů dobytka. Pala Manor byl postaven ve vesnici Jiangga a po nepokojích na počátku 20. století pak byl rou 1937 přemístěn do vesnice Banjorlhanbo. V celém areálu, který má 5000 metrů čtverečních, se nachází 57 domů. Hlavní budova je třípodlažní stavba v tradičním tibetském stylu s nádvořím uprostřed. Stavba nyní slouží v podstatě jako muzeum. V interiéru najdeme neobvyklý luxusní nábytek, krásné dekorace, předměty ze slonoviny, porcelánů, kožešiny, různé šperky, ale také předměty, které sloužily k mučení nevolníků.

Další fotky