Turecko - Jeskyně Damlataş

V tureckém městě Alanya se nachází překrásná krápníková jeskyně. Místní vědci a geologové odhadují, že jeskyně je stará 10 – 15 tisíc let. Je pravděpodobné, že byla vytvořena následkem srážkové vody, která nepřetržitě prolínala alkalickou vrstvu země. Polokrystalizovaný vápenec z prvohorního permu byl profilovaný tisíce let probíhající erozí. Tato formace ještě stále pokračuje.
Jeskyně byla objevena náhodou roku 1948 inženýry, kteří řídili odstřelovací práce související s rekonstrukcí alanyjského přístavu.
Jistý pan Galip četl v novinách o němcích, kteří se za bombardování v průběhu 2. světové války se schovávali v jeskyni. Měli dýchací problémy, ale jeskyni opustili vyléčeni. Tato zpráva mu vnukla nápad, že by pobyt v jeskyni mohl být léčebný. Pozval proto vědce a doktory, aby jeskyni prozkoumali. Při výzkumu bylo zjištěno, že klima jeskyně je léčebné pro osoby s dýchacími problémy nebo nealergickým astma. Poté proběhly vnitřní i venkovní úpravy, aby mohla být jeskyně zpřístupněna veřejnosti. Jakmile byla otevřena, stala se proslulou a nemocní lidé přicházeli z celého Turecka. V současnosti je jeskyně jedním z nejnavštěvovanějších cílů v Alanyii.
Po vstupu do jeskyně musí návštěvník projít 20 – 30 metrů dlouhou cestou, která ho dovede k válcovité hale s výškou 15 metrů a průměrem 13 – 14 metrů. V hale se nachází stalagtity, stalagmity, vápenatá zhutnění a sloupce, která vytvářejí úchvatný zkamenělý les. Poté je nutné sestoupit po schodech na dno haly, kde se nachází fantastická výzdoba.
V jeskyni je stálá teplota na úrovni 22 – 23°C a vlhkost se pohybuje mezi 90 – 98%. Vzduch v jeskyni obsahuje 10 – 12krát více uhlíkových dioxinů než normální vzduch. V jeskyni je také mírná radioaktivita a ionizace.
Jeskyně Damlataş se nachází ve skále přímo pod Alanyjským hradem. Leží přímo u známé a oblíbené Klepatřiny pláže.