Čína - Chrám nebes

Chrám nebes je komplex nacházející se v Číně, v centru města Peking. Čínsky se nazývá 天壇, zjednodušeně 天坛, v pinyin Tiāntán, oficiální přepis je Tiantan a český přepis Tchien-tchan.

Komplex Chrámu nebes byl vybudován za císaře Yong Le (Jung-le), v letech 1406 – 1420.

V 16. století byl za císaře Jiajinga komplex rozšířen a přejmenován na Chrám nebes. Jiajinga nechal postavit i další tři chrámy – Chrám měsíce na západě, Chrám země na severu a Chrám slunce na východě.

Za císaře Qianloga byl v 18. století Chrám nebes zrekonstruován. Především z důvodu zhoršující se finanční situace císařů šlo o poslední rekonstrukci komplexu.

Během takzvané druhé opiové války, tedy jedné z válek, kterou rozpoutala Čína jako projev odporu proti dovozu a prodeji opiátů, byl Chrám nebes obsazen anglickými a francouzskými vojensky. Roku 1889 byla Síň modliteb za dobrou úrodu zasažena bleskem, vyhořela a musela být v roce 1890 zrekonstruována.

Během takzvaného boxerského povstání, které bylo obranou Číny před pronikáním světových velmocí na její území, byl na přelomu 19. a 20. století Chrám nebes obsazen Aliancí osmi národů, kteří se snažili povstání Číny potlačit. Komplex byl vážně poškozen a došlo i ke krádežím artefaktů. Až do pádu dynastie Qing (Čching) roku 1912 zůstal komplex v původním stavu a nakonec došlo i ke zřícení několika staveb. V roce 1918 byl komplex přeměněn na park a zpřístupněn veřejnosti. Roku 1998 byl Chrám nebes zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

Komplex Chrámu nebes zaujímá rozlohu 2,73 kilometru čtverečních. Hlavní stavby jsou postaveny v severojižní ose. Z jihu se do komplexu vstupuje bránou Zhaoheng nebo dvěma bočními branami. Bez-prostředně za vstupem se nachází první významná stavba, kterou je Kruhový oltář postavený roku 1530 císařem Jiajingem a přestavěný roku 1740. Je to třípatrová mramorová terasa, každá z nich je lemovaná zdobeným zábradlím, které odráželo zvuk modliteb. Uprostřed horního patra je kulatý břidlicový kámen nazývaný Srdce nebes, u kterého probíhaly modlitby a obřady obětí nebesům. Poblíž oltáře se nachází Pavilon obětování.

Severně od Kruhového oltáře se nachází Císařská klenba nebes. Ústřední stavba je postavená na mramorové podezdívce a je obklopená Zdí ozvěn o průměru 65 metrů. Ta má údajně výtečnou akustiku a šepot by měl být slyšet i na její druhé straně.

Od Císařské klenby nebes pokračuje vyvýšený chodník dál na sever k Síni modliteb za dobrou úrodu. Jde o věžovitou stavbu z roku 1420, která je postavena na třípatrové mramorové podezdívce. Roku 1889 byla zasažena bleskem, vyhořela a musela být zrekonstruována. Chrám je 38 metrů vysoký a má 36 metrů v průměru, chrám samotný má výšku 31 metrů.

V severní části komplexu se nachází další čtyři vstupní brány a několik dalších staveb, například Pavilon obětování v severozápadní části areálu, který je se Síní modliteb za dobrou úrodu spojen chodbou. Nedaleko něj je také Sedm meteoritů, ve skutečnosti jde o 8 uměle vytvořených kamenů. Západně od Síně modliteb najdeme růžovou a květinovou zahradu a jižně od nich pak Palác odříkání se Zvonovou věží. Areál parku je plný cypřišů a je oblíbeným místem Číňanů, kteří sem chodí odpočívat, cvičit či tančit.

Další fotky