Indie - Ágra

Ágra je město ležící v Indii ve státě Uttarpradéš asi 200 kilometrů jižně až jihovýchodně od hlavního města Dillí. Hindsky se nazývá आगरा a urdsky آگرہ, Āgrā. Městem protéká řeka Jamuna. Rozprostírá se na ploše necelých 190 kilometrů čtverečních v nadmořské výšce 171 metrů nad mořem. Má asi 1,7 milionu obyvatel.

První zmínka o městě अग्रेवण, což znamená Agrevana, se podle legendy nachází v eposu Mahābhārata (Mahábhárata), jehož vznik je datován velmi vágně do období od 4. století před naším letopočtem do 4. století našeho letopočtu.

Z 11. století pochází slova perského básníka Mas'ūd Sa'd Salmāna, který popsal útok na zdejší pevnost. Dle jiné legendy město založil okolo roku 1475 Rádž Badal Singh, který nechal na místě nebo v těsné blízkosti dnešní pevnosti postavit pevnost Badalgarh.

Ágra byla založena roku 1504 vládcem dillíského sultanátu Sikandrem Lodim a o dva roky později sem z Dillí přesunul hlavní město. Po jeho smrti se města roku 1517 ujal jeho syn Ibrahím, který padl roku 1526 v bitvě s Baburem, zakladatelem Mughalské říše. Město, tehdy zvané Akbarabād, pak rychle vzkvétalo, bylo hlavním městem říše a bylo postaveno mnoho významných staveb. Babur roku 1528 založil na břehu řeky Jamuny perské zahrady Arām Bāgh (Rām Bāgh), jeho vnuk Akbar nechal roku 1565 postavit Červenou pevnost, obehnal jí hradbami a založil také nové město Fatehpūr Sikrī. Akbarův syn Jahāngīr založil v ágerských pevnostech rozlehlé zahrady.

Roku 1613 byla dokončena stavba Akbarovy hrobky. V roce 1649 bylo Shāhem Jahānem (Šáhdžahánem) hlavní město přemístěno do Dillí. V roce 1648 byla postavena mešita Jamā Masjid. Roku 1653 Shāh, respektive jeho architekt Ustād 'Īsā, dostavěl Tāj Mahal (Tádž Mahal), památník lásky a mauzoleum pro svou ženu Mumtāz Mahal. Ágerskou pevnost nechal přestavět na obytný palác. Shāhův syn Aurangzeb pak přemístil hlavní město na nějakou zpět do Ágry a svého otce uvěznil v Červené pevnosti.

Když se začala rozpadat Mughalská říše, přejmenovali Marathové a Jatůové na konci 18. století město na dnešní Ágra. Roku 1803 se Ágra dostala pod kontrolu britské vlády a v roce 1858 definitivně zanikla Mughalská říše.

Nejvýznamnější památkou města je světoznámý Tāj Mahal (Tádž Mahal), hindsky ताज महल a urdsky تاج محل. Plány připravil architekt Ustād 'Īsā a postavit ho nechal Shah Jahān jako památník lásky a mauzoleum pro svou krásnou manželku Mumtāz Mahal. Na stavbě, která trvala 22 let a byla dokončena roku 1653, pracovalo asi 20.000 dělníků. Tádž Mahal leží u řeky Jamuny v zahradě plné vodních ploch, ve kterých se zrcadlí, a stojí na mramorové plošině. Celková výška je 73 metrů, kopule je vysoké 24 metrů a její průměr je 18 metrů. V rozích stojí minarety a celá stavba je zdobena mramorovými intarziemi. Pod hlavní kopulí je hrob Mumtaz Mahal. Roku 1983 byl Tádž Mahal zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

Na Tádž Mahal je za příznivých podmínek krásný výhled z Pevnosti Ágra jinak zvané také Červená pevnost. Roku 1565 jí nechal postavit Akbar z červeného pískovce. Za vlády Shāh Jahāna byla přestavěna na obytný palác. Obvodové hradby měří 2,4 kilometru, jsou 21 metrů vysoké a zvnějšku k nim přiléhá 10 metrů hluboký a 9 metrů široký příkop. V pevnosti se nachází paláce Jahāngīr's Palace, Khās Mahal, Musamman Burj nebo Shīsh Mahal, tedy Zrcadlový palác. V komplexu je také Motī Masjid, takzvaná Perlová mešita, a prostory pro veřejné a soukromé audience u panovníka - Dīwān-e-'Ām a Dīwān-e-Khās. Roku 1983 byla pevnost zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.

Další významnou památkou Ágry je hrobka I'timād-Ud-Daulah, které se říká také Malý Tádž. Nechala ji postavit Nūr Jahān pro svého otce Mirzā Ghiyās Begu a je v něm pohřbeno mnoho jejích příbuzných. Mauzoleum je postaveno na plošině o rozloze asi 50 metrů čtverečních a samotná stavba zabírá plochu asi 23 metrů čtverečních. Stěny hrobky jsou z bílého mramoru z Rádžastánu a jsou vykládané drahými kameny.

Na severozápadním předměstí Ágry se v Sikandře nachází hrobka mughalského vládce Akbara Velikého, který si jí nechal postavit ještě za svého života. Stavbu však roku 1613 dokončil až jeho syn Jahāngīr.

Z dalších ágerských památek jmenujme například mešitu Jamā Masjid z roku 1648, hinduistický chrám Mankameshwar, hrobka Akbarovy manželky Mariam, památník Chīnī kā Rauza, nejstarší zahrady Rām Bāgh z roku 1528 nebo zahrady Mehtāb Bāgh na břehu řeky Jamuny naproti Tádž Mahalu.

Další fotky