Čína/Tibet - Potála

Potála je buddhistický chrám nacházející se v Číně, v autonomní oblasti Tibet, v hlavním městě Lhasa. Rozprostírá se na takzvaném Červeném pahorku nad městem v nadmořské výšce asi 3.700 metrů nad mořem. Tibetsky se nazývá པོ་ཏ་ལ, wylie: Po ta la, tibetský pinyin: Bodala, čínsky 布達拉宮, zjednodušeně 布达拉宫 a v pinyin Bùdálā Gōng. Název Potála je překládán ze sanskrtsku jako „Buddhova hora“ nebo tibetsky jako „Příbytek bohyně milosrdenství“. Palác je pojmenován podle mýtické hory Potalaka, která leží v jižní Indii a je sídlem Avalókitešvary, významného indického Bódhisattvy.

V první polovině 7. století se vůdcem tehdejší tibetské říše stal Songtsän Gampo, který v roce 637 přemístil hlavní město z hradu Chingwa Taktse do oblasti dnešní Lhasy, která se tehdy nazývala Rasa, což znamenalo „místo bohů“, konkrétně do místa dnešního paláce Potála. Stavbu zahájil roku 640 a v následujícím roce se oženil s čínskou buddhistickou princeznou Wen-čcheng (Wencheng) z dynastie Tchang, které palác věnoval. Palác tehdy trochu připomínal hrad, zřejmě byl devíti-patrový a měl 100 místností. Songtsän zemřel roku 649 a tehdejší Červený palác byl údajně poté vypálen čínskými vojsky, nicméně zpráva o této události není zanesena v tehdejších záznamech a mnozí se domnívají, že není pravdivá.

Z původního paláce se ovšem dochovala pouze hlavní síň Pagbalhakang a jeskyně prince Dharmy. V průběhu dalších staletí byl totiž palác často poškozován vlivem různých přírodních katastrof a válek, ale byl průběžně obnovován.

Konchog Chophel, jeden z duchovních poradců pátého Dalajlamy Ngawanga Lobsanga Gyatsy, označil místo jako ideální sídlo vlády, takže Dalajlama roku 1645 zahájil rekonstrukci tehdejšího paláce. V roce 1648 byla dokončena výstavba Bílého paláce zvaného Potrang Karpo. Roku 1649 sem Dalajlama přestěhoval vládu a asi roku 1653 začal Potálu využívat jako své zimní sídlo. Trvalo však dalších 45 let, než byl kompletně dokončen interiér. V letech 1690 – 1694 byl císaem Kchang-si z dynastie Čhing postaven nový Červený palác nazývaný Potrang Marpo, čímž vznikl dnešní komplex paláce Potála.

V roce 1950 vpadli do Tibetu Číňani a za tibetského lidového povstání proti Číňanům roku 1959 byl palác poškozen, nicméně nijak vážně. Dalajlama však byl poté přinucen opustit nejen Potálu, ale celý Tibet a emigroval do Indie. Palác přečkal i snahu zničit ho během takzvané Velké kulturní revoluce roku 1966. Přesto však došlo k likvidaci více než 100.000 historických dokumentů, knih a uměleckých předmětů. V letech 1989 – 1994 došlo k částečné rekonstrukci Potály.

Roku 1994 byl palác zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

V roce 2002 byla zahájena obnova paláce.

Palác stojí na Červeném pahorku, který je jinak obklopen čínskou zástavbou. Za palácem se v místech, odkud byl těžen kámen na stavbu paláce, nachází Jezero dračího krále, před palácem se rozprostírá velké náměstí a park s jezírky pěknými zátišími.

Palác zaujímá rozlohu 130.000 metrů čtverečních a plocha všech místností neuvěřitelných 360.000 metrů čtvrečních. Od východu k západu měří 400 metrů, od severu k jihu 350 metrů, je vysoký 118 metrů a má 13 pater. Je postaven ze dřeva, hlíny a kamene. Má dvě hlavní části – Bílý a Červený palác. Bílý palác leží na východní straně komplexu, má sedm pater a sloužil jako obydlí Dalajlamy a mnichů, byly zde knihovny, seminář, sídlo vlády Tibetu, ale také sklady, zbrojovny a věznice. Nachází se v něm i velká ceremoniální Východní síň s rozlohou 717 metrů čtverečních. Červený palác tvoří centrální část stavby a je využíván k náboženským účelům. Nachází se zde buddhistické síně včetně velké Západní síně nebo nejvyšší Síně tří světů a pět posvátných stúp s ostatky Dalajlamů, mezi nimiž je pátý a třináctý Dalajlama. Stúpa pátého Dalajlamy váží přes 4 tuny, je 15 metrů vysoká, ze santalového dřeva, pozlacená a zdobená drahými kameny. Palác je doplněn o další stavby na západě – hospodářské a obytné budovy, modlitební místnosti nebo stúpy. V severozápadním rohu Potály se nacházejí dvě kaple Phakpa Lhakhang a Chogyel Drupuk, která sloužila jako meditační místnost.

V interiérech Potály najdeme nejen obvyklé buddhistické prvky jako svatyně a stúpy, ale také mnohé umělecké předměty, například asi 50.000 metrů čtverečních různých fresek a soukromé umělecké sbírky Dalajlamů, například starý čínský porcelán, smaltovanou keramiku nebo cenné šperky.

Další fotky