Čína/Tibet - Zanda/Tholing

Zanda, Zada, Tsanda nebo Tsada, dříve také Tholing, jinak také Toling, Tuolin, Toding, je město nacházející se v Číně, v západní části autonomní oblasti Tibet v prefektuře Ngari a regionu Zanda. Leží asi 280 kilometrů západně od Darčenu (Darchenu).

Zanda je čínské jméno pro původní starověké město známé pod jménem Tholing, v mapách se dnes používá pouze označení Zanda. Tibetsky se Zanda jmenuje རྩ་མདའ་, wylie Rtsa mda', čínsky 札达, pinyin Zhádá. Tholing se tibetsky se nazývá མཐོ་ལྡིང་, wylie Mtho lding, čínsky 托林, pinyin Tuōlín. Jméno znamená „vysoké místo“ překládá se jako „navždy se vznášet na obloze“.

Zanda leží ve výšce 3.723 metrů nad mořem, zaujímá rozlohu 0,3 kilometru čtverečního a má asi 600 stálých obyvatel.

Roku 997 zde byl založen klášter Tholing. Tibetsky se nazývá མཐོ་ལྡིང་དགོན་པ, wylie Mtho lding dgon pa, čínsky zjednodušeně 托林寺, pinyin Tuolin si. V 10. – 11. století byly Tholing spolu s nedalekým Tsaparangem hlavními městy království Parang-Guge, které bylo ovládané Langdarmou. Tholing navíc stál na významné obchodní stezce mezi Tibetem a Indií.

V 17. století začalo království Guge upadat, roku 1630 se ho zmocnila armáda z Ladakhu a koncem 17. století už z něj byly jen ruiny.

Nyní je to izolované čínské vojenské město, v jeho jižní části se nachází velké vojenské zařízení.

Na předměstí se v kaňonu Langchen Tsangpo (Langqen Zangbo) řeky Satladž (Sutlej) nachází klášter Tholing (Thöling). Založil ho roku 997 Rinchen Zangpo, kterého sem poslal Yeshe-Ö, druhý král království Guge, takže je nejstarším klášterem v prefektuře Nagri. Roku 1042 sem král pozval indického mistra Atiśu, který zde strávil tři roky a založil sektu Kadampa. Buddhismus se pak odtud šířil ve druhé vlně do celého Tibetu. Jeden z Atiśových žáků založil sektu Kagyu, která kladla důraz na fyzické a mentální meditace a stala se základem budoucí sekty žlutých čepic Gelugpa. Během 11. století také třetí král svolal do budovy Gyantsa Jhakhang buddhistický koncil, který měl posílit vliv buddhismu v Tibetu. V 15. století byly postaveny kaple Lakkhang Karpo a Dukhang. Šlo o největší klášter království Guge a v době největšího rozmachu zde žilo až 900 mnichů. Roku 1948 navštívil klášter německý buddhistický mnich Lama Govinda, díky němuž se o Tholingu dozvěděl svět. Klášter fungoval až do kulturní revoluce, která sem dorazila roku 1966 a znamenala zničení interiérů včetně nástěnných maleb. Dochované budovy pak sloužily k ukládání obilí, z kláštera ale zbyly spíše ruiny. Z původních šesti kaplí se dochovaly pouze tři – Gyantsa Jhakhang (chrám Yeshe-Ö), Lhakhang Karpo a Dukhang. První jmenovaný se nazývá Červený palác. Je postaven z bahenních cihel, má věže, v rozích barevné stúpy a je zasvěcen Buddhovi Vairóčana. Obsahuje několik kaplí, nástěnné malby ve dvou z nich přečkaly i kulturní revoluci. Svou výzdobou pak vynikal Neten Lakhant a Tongy, obě byly ale zničeny. Lhakhang Karpo, takzvaný Bílý palác, má vysoké stropy, úzké dřevěné sloupy, dlážděnou podlahu a dochované malby z 15. a 16. století. Bohužel slouží jako skladiště. Dukhang je jednopatrová budova sněmovny, v níž se nacházejí vyobrazení důležitých osobností. Údajně právě zde žil Rinchen Zangpo. Severně od kláštera najdeme poutní okruh kora, který nabízí krásné výhledy do údolí řeky Satladž.

Podél řeky Langchen Tsangpo se rozprostírá takzvaný Hliněný les. Je složený ze sedimentů pískovce a jílu. Byl formován ve starověku pohybem Himálaje a erozí. Má rozlohu 2.464 kilometrů čtverečních a svým vzhledem připomíná Grand Canyon v americkém státě Colorado. Některé skalní útvary připomínají hrady, strážní věže či pagody. Roku 2007 byl prohlášen Národním geologickým parkem.

V okolí města se v horách nachází mnoho jeskyní, ruiny stúp (čortenů), dochovaly se i různé nástěnné malby, jejichž původ je datován do 8. – 15. století.

Další fotky