Turecko - Hierapolis

Léčivé vlastnosti tureckého Pamukkale znali již staří Řekové a Římané. Ve 2. století před naším letopočtem zde bylo pergamonským králem Eumenem II. jako „Svaté město“ založeno lázeňské město Hierapolis. Pod vedení Římanů se rozrostlo na město se 100.000 obyvatel. Obyvatelé se živili barvením látek a vlny a obchodem s nimi. Město bylo lázeňským i náboženským centrem oblasti. Byla postavena lázeňská budova a také Kleopatřin bazének s termální vodou. Roku 17 našeho letopočtu bylo Hierapolis postiženo zemětřesením.
Ve 2. století bylo založeno divadlo. Do dnešních dní se dochovaly zbytky tohoto amfiteátru. Divadlo bylo zasvěceno bohyni Artemis, což dosvědčují reliéfy v proscéniu, na kterých jsou zobrazeny výjevy ze života této bohyně. Amfiteátr byl pro 15.000 návštěvníků a měl dvouúrovňové jeviště, tedy zvlášť pro herce a pro hudebníky.
K vidění jsou také zbytky Apollónova chrámu s jeskyní nazývanou Plutoneion. Jeskyně byla naplněna jedovanými plyny a používala se jako věštírna.
Úpadek města přineslo zemětřesení ve 4. století. Poté byl přerušen obchod s Evropou. Ještě v 5. století však byla postavena poslední významná budova. Jedná se o byzantský kostel zasvěcený sv. Filipovi, který zde byl údajně roku 87 ukřižován. Má půdorys oktogonu, ze kterého se zdvihají polygonální sloupy. Stavba je vyvedena do osmi kaplí po okraji a významně ovlivnila pozdější sakrální architekturu. Mezi další dochované stavby patří zbytky nejrůznějších budov, chrámů, kostelů, lázní bran a sloupů.
V 5. století byla také postavena Frontiova brána, za kterou se rozkládá Severní nekropole, která tvoří největší město mrtvých v celé Malé Asii. Nachází se zde několik typů hrobek – kruhové hrobky ukryté pod zemí, hrobky ve volné přírodě a také nejrůznější sarkofágy ležící pod klenbou malých svatyní. Hrobky jsou však značně poničené nejen zemětřesením, ale také lupiči.
Původní lázně nacházející se v blízkosti Kleopatřina bazénku slouží v současnosti jako muzeum. V jejich bezprostřední blízkosti se rozkládá známá přírodní památka Pamukkale. Je možné navštívit také termální bazén s léčivou vodou. Na jeho dno byly barbarským způsobem umístněny původní sloupy z Hierapolis, které slouží jako „podvodní lavičky“.