Čína/Tibet - Drepung

Drepung, někdy také Dräpung, Däpung nebo Drebung, je buddhistický klášter nacházející se v Číně, v autonomní oblasti Tibet, v hlavním městě Lhasa. Tibetsky se nazývá འབྲས་སྤུངས་, wylie: ’bras spungs (bras spungs dgon pa), čínsky 哲蚌寺, zjednodušeně 哲蚌寺 a pinyin Zhébàng Sì. Klášter leží na severozápadním předměstí Lhasy asi 5 kilometrů od centra, na úpatí hor Gephel a Gambo Utse. Spolu s kláštery Gandän a Sera je jedním ze tří nejvýznamnějších klášterů školy Gelugpa.

Roku 1409 přišla do oblasti sekta Gelugpa. Kvůli rychle rostoucímu počtu věřících a poutníků byl roku 1416 Jamyangem Choge (Chöje) Tashim Paldenem, který byl jedním z hlavních učedníků Tsongkhapy, založen klášter Drepung. Byl pojmenován podle posvátného příbytku Shridhanyakata, který se nacházel v jižní Indii. Slovo „drepung“ v tibetštině znamená „sběr rýže“ nebo „hromada rýže“. Už rok od dokončení kláštera zde žilo na 2.000 mnichů. V roce 1464 bylo postaveno mnoho kaplí a chrámů. Drepung se stal hlavním sídlem školy Gelugpa a často byl nazýván „Tibetskou Nalandou“, což byl odkaz na významnou budhistickou univerzitu v Indii.

Roku 1518 nechal 2. Dalajlama Gendun Gyatso Palzangpo (Gendün Gjamccho) postavit prostor pro tibetskou vládu zvanou Ganden Phodrang/Podrang (tibetsky དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང, wylie: dGa' ldan pho brang, čínsky 甘丹頗章 a pinyin Gāndān Pōzhāng). Nacházela se zde Dolní komora (Zimkhang 'og ma) spojená s budoucími Dalajlamy. Na Drepungský trůn po Gendunu Gyatsovi roku 1535 usednul Penchen Sönam Drakpa. V té době už byl významným mistrem školy Gelugpa. V Drepungu založil Horní komoru (Zimkhang gong ma), která pak byla spojená s jeho potomky. Nástupcem Sönama Drakpy se pak stal Sönam Gyantso (Sönam Gjamccho), který byl od roku 1578 3. Dalajlámou.

Drepung byl sídlem a rezidencí Dalajlamů, kteří zde pobývali až do roku 1642, kdy se vláda přestěhovala do paláce Potála.

V roce 1936 byl Freddiem Spencerem Chapmanem označen za největší klášter na světě. Žilo zde asi 7.700 mnichů, někdy ale prý dokonce i 10.000. Drepung byl rozdělen do sedmi fakult či kolejí, takzvaných tratsang: Deyang (bDe-dbyangs), Dulwa ('Dul-ba), Gomang (sGo-mang), Gyelwa (rGyal-ba) nebo Tosamling (Thos-bsam gling), Loseling (Blo-gsal gling), Ngagpa (sNgags-pa) a Shagkor (Shag-skor). Mniši do nich byli rozdělování podle původu. Každé koleji předsedal jakýsi opat, který byl jmenován 13. Dalajlámou.

Roku 1951 bylo zničeno asi 40 % klášterních budov. Následující restrikce způsobily, že Drepung ztratil velkou část své nezávislosti a „duchovnosti“, protože se dostal pod kontrolu čínských bezpečnostních služeb. Většina mnichů následovala Dalajlamu do Indie, kde pak byl v Mundgodu založen nový klášter Drepung.

V roce 2008 přerostly protesty vedené jedním z mnichů proti čínské vládě až v násilnosti a 14. března 2008 tak byl klášter uzavřen. Znovu byl otevřen v roce 2013.

Tibetský Drepung je dnes největším ze všech tibetských klášterů, zaujímá rozlohu asi 2 hektary. Dělí se na čtyři fakulty: Deyang (bDe-dbyangs), Gomang (sGo-mang), Loseling (Blo-gsal gling) a Ngagpa (sNgags-pa). Každá z nich má jiné geografické vztahy i učební postupy. Z důvodu omezení populace čínskou vládou zde aktuálně žije asi jen 300-600 mnichů.

V klášteře najdeme početné sbírky různých předmětů – soch Buddhy a různých božstev, thangky (svitky) i porcelán. Nejvzácnější je sbírka 108 thangk Tripitaky, které jsou uložené v 54 dřevěných bednách vyrobených na míru. Za zmínku stojí i bronzové zrcadlo, které 5. Dalajlámovi daroval císař Šunzhi z dynastie Čching.

Největší stavbou je budova hlavní sněmovny nazývaná Tsochin. Má rozlohu 4.500 metrů čtverečních. Je třípatrová a má rozlehlou terasu, ze které je pěkný výhled na Lhasu. Uvnitř se nachází 183 sloupů a interiér je zdobený thangkami. V zadní části se nacházejí tři sály minulého, současného a budoucího Buddhy.

Jednotlivé vysoké školy mají každá svou budovu. Patří mezi ně i hlavní síň a různé kaple. Největší školou je Loseling, jejíž budova zaujímá 1.860 metrů čtverečních. Hlavní síň podpírá 102 sloupů, uprostřed je velká socha Jampy a nejdeme zde i oltář se sochami Dalajlámů. Škola se zaměřuje na logiku. Druhá největší škola je Gomang, nejmenší pak Deyang, která zaujímá 952 metrů čtverečních. Ngagpa je tantrický institut a jeho kaple je zasvěcena tantrickému meditačnímu božstvu Dorje Jigje, které je protivníkem nestálosti.

Poslední významnou stavbou je Ganden Podrang, který sloužil jako rezidence tří Dalajlámů. Ti zde vykonávali i svou náboženskou a politickou funkci, takže budova byla významným politickým centrem. Ve 2. patře Dalajlama pracoval, ve 3. patře bydlel. Druhý, třetí a čtvrtý Dalajlama jsou zde konce pohřbeni. Před hlavní budovou se nachází menší dvoupodlažní stavba, od které klesá 27 schodů na dvůr.

V areálu kláštera se nachází několik zalesněných dvorů, které slouží mnichům k debatám o sutrách.

V Drepungu se každoročně koná festival Shötun (Shoton), který je nejvýznamnějším náboženským festivalem ve Lhase. V rámci festivalu je vystavována obrovská thangka Shakyamuniho.

Další fotky