2012-12-02 - Luzern

Předvánoční víkendy trávím spíš vánočním tvořením, takže jsem včera udělala jen jednu stránku do alba.

Before Christmas I spend my weekend by christmas crafting. So yesterday I did only one layout.


Fotky jsou zase ze Švýcarska, tentokrát z krásného Luzernu. A jak už je mým zvykem, další fotky stránky najdete na webu.

Photos are from Switzerland again, this time from beautiful Lucerne. And as is my custom - more photos are on my website.