2012-12-21 - Veselé Vánoce!

And for all my foreign friends: Merry Christmas and Happy New Year!

Und für alle meine ausländischen Freunde: Frohe Weihnachten und glückliches neues Jahr!


A vám všem, kteří sledujete můj blog, patří velký dík za to, že tu jste, že se občas podělíte o svůj názor prostřednictvím komentáře i že občas zavítáte i na můj web, který, promiňte mi to, preferuji a vždy preferovat budu před tímto blogem. Díky!

And to all of you who follow my blog, I'm grateful you are here, sometimes you write opinion through comments and sometimes you come to my website which, I prefer and I will always prefer before this blog - sorry you have to still use some links. Thank you!